Carrón (CL): přijímáme papežovo pozvání a podporujeme jeho křik: už nikdy víc válku!

Tiskové středisko CL

Don Julián Carrón, prezident Fraternity CL, přijal dramatickou výzvu k míru v Sýrii papeže Františka a prohlásil:

„Papež apeluje na požadavek míru, který hnízdí v srdci každého člověka, aby se obrátil s dramatickou výzvou k míru v Sýrii, a zároveň nabízí kritérium, abychom mohli čelit konfliktu: není to nikdy použití násilí, které vede k míru, ale setkání a vyjednávání. Dosáhnout mírového řešení bude možné jedině tehdy, budeme-li se všichni dívat na druhého ne jako na nepřítele, kterého je třeba odstranit, ale jako na bratra: ‚Není to kultura střetu, kultura konfliktu, která buduje spolužití v národech a mezi národy, ale tato: kultura setkání, kultura dialogu; toto je jediná cesta míru .‘ Přijímáme toto papežovo naléhavé pozvání a podporujeme jeho křik - ‚Už nikdy víc válku! Výzva, která se rodí v mém nitru!‘ – a sjednocujeme se s ním v modlitbě tím, že obětujeme naše dny, zatímco očekáváme účast se všemi bratry a lidmi dobré vůle na velkém dni půstu a modlitby, svolané na sobotu 7. září v Římě, připojením se k iniciativám diecézí ve světě.“Milán, 2. září 2013