Julián Carrón - Co je CL

Julián Carrón

Povolán od Giussaniho, aby s ním sdílel zodpovědnost v řízení hnutí. Don Julián Carrón je od 19. března 2005 prezidentem Fraternity CL a od 13. května 2005 církevním poradcem Memores Domini.

Julián Carrón se narodil roku 1950 v obci Navaconcejo (provincie Cáceres, Španělsko). Když byl ještě velmi mladý, vstoupil do semináře Conciliar v Madridu, kde dokončil středoškolská studia a následně pokračoval ve studiu teologie. V roce 1975 byl vysvěcen na kněze a následujícího roku obdržel na Papežské univerzitě Comillas titul z teologie se specializací na Písmo svaté.

Vyučoval na madridské univerzitě Complutense. Byl jmenován Éleve Titulaire na francouzské École Biblique et Archéologique v Jeruzalémě, kde pracoval pod vedením M.-É. Bosmarda. Jeden rok strávil výzkumnou činností na Catholic University of America (Washington D.C.) a vyučoval v madridském semináři Conciliar.

Byl rektorem Menšího semináře, kde učil náboženství, a měl na starosti pastorační péči na Arcibiskupském gymnáziu Neposkvrněného početí a sv. Damasa v Madridu, na němž byl v letech 1987-1994 ředitelem.

Roku 1984 získal na Teologické fakultě severního Španělska v Burgosu doktorát z teologie. Byl vyučujícím na Institutu teologie, náboženských věd a katechetiky svatého Damasa a působil rovněž jako řádný profesor Nového zákona na Teologické fakultě svatého Damasa v Madridu, na níž vyučoval předměty "Úvod do Písma svatého", "Pavlovský korpus a Skutky apoštolů" a "Původ křesťanství". Byl také členem redakční komise Studia semitica Novi testamenti. Vykonával funkci ředitele Institutu svatého Justýna pro klasickou a východní filologii. Zúčastnil se řady konferencí o historicitě evangelií v Madridu, Miláně, Bologni, Římě, Florencii a Rimini a v únoru 1996 přednášel na New York University, v Institutu Jana Pavla II. při Catholic University of Washington a na San Francisco University na téma "Hledání jistoty o historické hodnotě evangelií".
Mezi lety 1991 a 1997 vyučuje kurz “Náboženský smysl člověka”, organizovaný Delegací pro univerzitní pastoraci při Univerzitě Complutense v Madridu.
Kromě mnoha článků v různých periodikách také publikoval knihu Jesús, el mesías manifestado: tradición literaria y trasfondo judío de Hch 3, 19-26 (Studia Semitica Novi Testamenti 2, Madrid 1993).

Byl též ředitelem španělského vydání mezinárodní katolické revue Communio, dále revue Estudios Bíblicos, a působil rovněž jako ředitel Knihovny Teologické fakulty svatého Damasa v Madridu a Institutu náboženských věd, který je součástí téže fakulty.

Od září 2004 se přesunul do Milána, povolán donem Luigim Giussanim, zakladatelem církevního hnutí Comunione e Liberazione, aby s ním sdílel zodpovědnost řízení celého hnutí.

Od akademického roku 2004-2005 je docentem Úvodu do teologie na Katolické universitě Nejsvětějšího srdce v Miláně.

Dne 19. března 2005 ho Centrální diakonie Fraternity CL jmenuje Presidentem Fraternity Comunione e Liberazione, nástupcem dona Giussaniho, který zemřel dne 22. února 2005. Dne 13. května 2005 ho Papežská rada pro laiky jmenuje Církevním asistentem asociace Memores Domini.

Dne 26. srpna 2005 byl poprvé přijat jako president Fraternity CL na soukromé audienci u Benedikta XVI. v Castel Gandolfo.

V říjnu 2005 se účastní synody „Eucharistie: pramen a vrchol života a misie církve“ jako synodální otec papežského jmenování.

Dne 3. června 2006 vystoupil na náměstí sv. Petra během setkání Benedikta XVI. s církevními hnutími.

Dne 24. března 2007 řídil mezinárodní pouť CL na náměstí sv. Petra na audienci poskytnuté Svatým Otcem při příležitosti 25. výročí papežského uznání Fraternity Comunione e Liberazione.
8. března 2008, když byl jeho mandát u konce, Centrální diakonie Fraternity CL znovu potvrdila jeho jmenování ředitelem Fraternity na následujících šest let.

V dubnu 2008 byl Benediktem XVI. jmenován poradcem Papežské rady pro laiky.

V říjnu 2008 se účastní synody „Boží slovo v životě a v misii církve“ jako synodní otec na základě papežského jmenování.

Od r. 2005 do r. 2009 řídil edici „I libri dello spirito cristiano“ (Knihy křesťanského ducha) při nakladatelství Rizzoli, a od r. 2005 do r. 2010 diskografickou edici „Spirto gentil“, obojí založené donem Liugim Giussanim.

V listopadu 2010 vystoupil v Moskvě na teologické konferenci pravoslavné ruské církve na téma „Život v Kristu, křesťanská etika, asketická tradice církve a současné výzvy“, a na 12. Kongresu Katolíci a veřejný život, zorganizovaném univerzitní nadací „San Pablo Ceu“ z Madridu na téma: „Zakořeněni v Kristu: pevní ve víře a v misii“.

Dne 19. května 2011 ho papež Benedikt XVI. jmenoval poradcem nové Papežské rady pro podporu nové evangelizace.
12. května 2012 mu Katolická americká universita ve Washingtonu udělila doktorát z teologie honoris causa s tímto zdůvodnění m: „Za jeho znamenitou službu v oblasti teologie, speciálně v Písmu svatém, a za jeho řízení mezinárodního církevního hnutí uznaného papežem“.

Dne 12. února 2012 posílá milánskému arcibiskupovi, kardinálu Angelu Scolovi, žádost o zahájení blahořečení a kanonizace dona Giussaniho.

V říjnu 2012 se účastní synody „Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry“ jako synodní otec papežského jmenování.

11. října 2013 byl don Julián Carrón přijat na soukromé audienci u papeže Františka. Následně 16. října napsal don Julián dopis Fraternitě a celému hnutí Comunione e Liberazione.

Diakonie Fraternity CL dne 29. března 2014 znovu zvolila svým prezidentem dona Carróna poté, co mu uplynulo šestileté období určené stanovami.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits