Hudba

Hudba

SPIRTO GENTIL (1997-2010)

Hudební edice Spirto Gentil byla založena donem Giussanim v roce 1997 a řídil ji až do roku 2005. Poté řízení převzal Julián Carrón, který edici vedl až do roku 2010, kdy byla uzavřena. Myšlenka začít novou iniciativu na poli hudebního vydavatelství se zrodila z potřeby mít přístup k „úvodu k hudbě“, který by neabstrahoval od „další dimenze“ umělecké zkušenosti, tj. neočekávaného překvapení, které může být vyvoláno poslechem hudby, jež je naplněna posledním významem lidské existence. Ke každému CD je připojen booklet ve třech jazycích (italsky, anglicky a španělsky), který obsahuje úvod, jehož autorem je Luigi Giussani, stručný životopis skladatele a hudebního průvodce k dané skladbě.

Seznam

ZPĚVNÍKY

V CL byl zpěv vždy nabízen jako zvláště významné gesto, jako integrální součást života církve a modlitby. Pokud je prožívaný s autentickou vírou, je „svědectvím“ těm, kdo zpívají, stejně jako těm, kdo poslouchají.

V roce 1989 začal oficiální časopis hnutí Comunione e Liberazione, Litterae Communionis, publikovat kritické edice věnované zpěvu během různých období liturgického roku, jejichž cílem bylo nabídnout užitečný nástroj pro zpěv v komunitách. Z těchto prvních edic se zrodilo několik zpěvníků (Zpěvy pro Advent a Vánoce, Zpěvy pro Svatý týden atd.).

Seznam
© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits