Hnutí v Církvi - Co je CL

Hnutí Comunione e Liberazione

Comunione e Liberazione je církevní hnutí, jehož cílem je vychovávat své příznivce ke křesťanské dospělosti, a tak spolupracovat na poslání Církve ve všech sférách současného života.

Zrodilo se v roce 1954 v Itálii, když Otec Luigi Giussani (1922 – 2005) začal vyučovat na střední škole „Berchet“ v Miláně, kde dal život iniciativě křesťanské přítomnosti pod původním názvem Gioventú Studentesca (studentská mládež – GS).

Nynější název hnutí, Comunione e Liberazione – Společenství a osvobození (dále jen jako CL nebo Hnutí), se poprvé v roce 1969. Spojuje přesvědčení, že křesťanská událost prožívaná ve společenství je základem skutečného osvobození člověka. Jak potvrdil Benedikt XVI., CL „se dnes nabízí jako možnost žít hlubokým a aktuálním způsobem křesťanskou víru: na jedné straně v absolutní věrnosti a společenství s Petrovým nástupcem a s pastýři, kteří stojí v čele církve, na straně druhé se spontaneitou a svobodou, které umožňují nové a prorocké realizace apoštolátu a misie.“ (audience sv. Otce pro CL, 24. března 2007)

Giussani shrnul obsah a cíl svého počínání těmito slovy: „Hned od první hodiny ve škole jsem vždycky říkal: ,Nejsem tu, abyste si přivlastnili myšlenky, které vám předám, ale abych vás naučil pravou metodu, jak hodnotit to, co vám řeknu. A to, co vám řeknu, je zkušenost, která je výsledkem dlouhé minulosti: dvou tisíc let.‘ Úcta k této metodě hned od začátku charakterizovala naši výchovnou činnost, která má za úkol ukázat vztah víry k požadavkům života.
Nejprve díky výchově v rodině a v semináři, později díky meditaci jsem se přesvědčil, že víra, která by nemohla být odhalena a nalezena v přítomné zkušenosti a jí potvrzena, užitečná v odpovědi na její požadavky, by nebyla vírou, která je schopná přetrvat ve světě, kde všechno, všechno říká opak: dokonce i teologie byla dlouhou dobu obětí takového ústupku. Ukázat vztah víry k požadavkům života, a tudíž – toto „tudíž“ je pro mě velmi důležité - dokázat rozumnost víry, obsahuje přesný koncept racionality. Říct, že víra povyšuje rozumnost, znamená, že víra odpovídá základním a původním požadavkům srdce každého člověka.“ (L. Giussani: Riziko výchovy, Praha 1996)

V současné době CL působí asi v devadesáti zemích světa na všech kontinentech. Je vedeno donem Juliánem Carrónem, nástupcem dona Giussaniho po jeho smrti v roce 2005.
V CL neplatí žádná členská registrace, ale pouze dobrovolná účast jednotlivců. Základním nástrojem výchovy příznivců je každotýdenní katecheze, tzv. škola komunity.
Oficiálním časopisem Hnutí je mezinárodní měsíčník Tracce – Litterae Communionis.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits