Stručná bibliografie - Zakladatel: Luigi Giussani

Stručná bibliografie

Nejvýznamnější díla dona Giussaniho

Don Giussani, neúnavný vychovatel, publikoval během svého života obrovské množství textů.
Jak on sám řekl, „právě prostřednictvím výchovy se utváří lid vědomý si své jednoty, a tedy opravdu lidská civilizace. Dnes jasně chápeme, jak je tento úkol naléhavý a nezbytný pro toho, kdo je zodpovědný. Čtení je součástí této výchovné cesty za účelem znovuvybudování lidství.“
Dále: „Zejména chceme ukázat rozumnost a užitečnost, kterou má pro současného člověka ta odpověď na drama jeho existence, jež se nazývá ‘křesťanská událost‘. Tuto odpověď nabízíme jako upřímný příspěvek k výchově k realitě pro opravdové osvobození mladých i dospělých.“
V Itálii jsou knihy dona Giussaniho publikovány především v nakladatelství Rizzoli, ale také v dalších jako jsou Edizioni San Paolo, Marietti, Sei, Piemme. Byly přeloženy do mnoha jazyků: angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny, slovenštiny, slovinštiny, portugalštiny, maďarštiny, řečtiny, arabštiny, albánštiny, japonštiny, khmerštiny, češtiny, čínštiny, chorvatštiny, litevštiny, brazilštiny. Jejich texty formovaly stovky tisíc mladých i dospělých.

Z nejvýznamnějších titulů, které jsou v současnosti v prodeji, připomínáme:
- Tři svazky “Cesty”: Il senso religioso (Náboženský smysl, 1997, česky 2001), All’origine della pretesa cristiana (Původ křesťanského nároku, 2001, česky 2012) a Perché la Chiesa (Proč církev, 2003)
- Il rischio educativo (Riziko výchovy, 2005, česky 1996)
- Si può vivere così? (Je možné žít takto?, 2007)
- Il cammino al vero è un’esperienza (Cesta k pravdě je zkušenost, 2006)
- L’avvenimento cristiano. Uomo Chiesa Mondo (Křesťanská událost, Člověk, církev. Svět 1993), první kniha vydaná v nakladatelství Rizzoli.
- L’opera del Movimento. La fraternità di Comunione e Liberazione (Dílo hnutí. Fraternita Comunione e Liberazione, 2002)
- L’io, il potere, le opere (Já, moc, skutky, 2000)
- L’autocoscienza del cosmo (Sebeuvědomění kosmu, 2000)
- Che cos’è l’uomo perché te ne curi? (Co je člověk, že na něho pamatuješ?, 2000)
- L’attrattiva Gesù (Ježíšova přitažlivost, 1999)
- L’uomo e il suo destino (Člověk a jeho určení, 1999)
- Generare tracce nella storia del mondo. Nuove tracce di esperienza cristiana (Vytvářet stopy v dějinách světa. Nové cesty křesťanské zkušenosti,1998), spoluautoři Stefano Alberto a Javier Prades
- «Tu» (o dell’amicizia) (“Ty” aneb o přátelství, 1997)
- Alla ricerca del volto umano (Hledání lidské tváře, 1995)
- Il senso di Dio e l’uomo moderno (Smysl pro Boha a moderní člověk, 1994)
- Le mie letture (Má čtení, 2008)
- Teologia protestante americana. Profilo storico (Americká protestanská teologie. Historický přehled, 2003)
- Familiarità con Cristo. Meditazioni sull’anno liturgico (Důvěrná blízkost s Kristem. Meditace nad liturgickým rokem, 2008)
- Sul senso religioso (O náboženském smyslu 2009), sbírka spisů Giovanni B. Montiniho a Luigi Giussaniho.
- Svazky textů Equipe: Dall’utopia alla presenza (Od utopie k přítomnosti, 1975-1978), Certi di alcune grandi cose (Jisti si některými velkými věcmi, 1979-1981), Uomini senza patria (Lidé bez vlasti, 1982-1983), Qui e ora (Tady a teď, 1984-1985), L’io rinasce in un incontro (Já se znovu rodí ze setkání, 1986-1987), Ciò che abbiamo di più caro (To, co je nám nejdražší, 1988-1989), Un evento reale nella vita dell'uomo (Reálná událost v životě člověka, 1990-1991) a In cammino (Na cestě, 1992-1998).


Kompletní bibliografii je možné najít na stránce scritti.luigigiussani.org, kde je možné nahlédnout online do všech děl v italštině a do některých textů v angličině a dozvědět se historii vydávání každého díla Luigi Giussaniho.


Kompletní seznam děl, která jsou v současnosti v prodeji, je k dispozici v sekci KNIHY na této straně, kde je možné si je online zakoupit.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits