Carrón (CL): „Neuvěřitelná svoboda člověka uchváceného Kristem.“

Tiskové středisko CL

V souvislosti s oznámením Benedikta XVI., že se vzdává papežského úřadu, don Julián Carrón, prezident Fraternity Comunione e Liberazione, prohlásil:

„Tímto gestem, tak nečekaným, a o to silnějším, nám papež dosvědčuje plnost vztahu s Kristem, která nás překvapuje hnutím svobody, jež nemá obdoby, jež upřednostňuje především dobro církve. Tak nám všem papež ukazuje, že je úplně odevzdaný tajemnému plánu Jiného.
Kdo by netoužil po podobné svobodě?
Papežovo gesto je mocným voláním, abychom odmítli každou lidskou jistotu a spolehli se výhradně na sílu Ducha Svatého. Jako by nám Benedikt XVI. říkal slovy sv. Pavla: Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista (Flp 1,6).
Skrze papežovo oznámení nás Pán žádá, abychom překročili veškeré zdání, které prochází vším lidským nadšením, s nímž jsme zdravili Benedikta XVI. po jeho zvolení a s nímž jsme ho následovali v těchto osmi letech, vděční za každé jeho slovo.
Protože toužíme žít stejnou zkušenost ztotožnění se s Kristem, který nadiktoval papeži tento historický akt v životě církve a světa, přijímáme i my svobodně a plni úžasu toto extrémní gesto otcovství, dovršené z lásky ke svým dětem, a svěřujeme jeho osobu do rukou Panny Marie, aby nám byl i nadále otcem ve svém odevzdávání života pro dílo Jiného, tj. budování Boží církve.
Se všemi bratry, společně s Benediktem XVI., prosíme Kristova Ducha, aby pomohl církvi při volbě otce, který ji bude moct vést v tak choulostivém a rozhodujícím historickém momentě.“

Tiskové středisko CL

Milán, 11. února 2013