Hnutí a papežové

AUDIENCE. ŘEČ PAPEŽE FRANTIŠKA

Hnutí a papežovéPapežův projev na audienci s přítomným hnutím Společenství a osvobození u příležitosti stého výročí narození otce Giussaniho. Svatopetrské náměstí dne 15. října 2022

Nebuď skeptický, ale měj naději!

Hnutí a papežovéSetkání papeže Františka s dětmi a mladými lidmi vyrůstajícími v rumunských sirotčincích. Setkání zorganizovalo počátkem ledna italské dobrovolnické sdružení z hnutí Comunione e Liberazione.

Setkání papeže Františka s dětmi a mladými lidmi vyrůstajícími v rumunských sirotčincích. Setkání zorganizovalo počátkem ledna italské dobrovolnické sdružení z hnutí Comunione e Liberazione.

Předseda hnutí Comunione e liberazione navštívil papeže

Hnutí a papežovéPapeže Františka 2. února 2018 navštívil nejvyšší představitel hnutí Comunione e liberazione (Společenství a osvobození) don Julián Carrón.

Papeže Františka 2. února 2018 navštívil nejvyšší představitel hnutí Comunione e liberazione (Společenství a osvobození) don Julián Carrón.

Papežské poselství na Mítink za přátelství mezi národy

Hnutí a papežové„Dnešní společnost – stojí v papežském poselství – strádá nedostatkem paměti, protože klade minulost mezi zbytečnosti, což má vážné následky pro nové generace, které bez seznámení s minulostí nemohou růst.

„Dnešní společnost – stojí v papežském poselství – strádá nedostatkem paměti, protože klade minulost mezi zbytečnosti, což má vážné následky pro nové generace, které bez seznámení s minulostí nemohou růst.

Dopis papeže Františka Juliánu Carrónovi

Hnutí a papežovéPetrův nástupce děkuje tomuto italskému hnutí za dar, kterým podpořilo jeho charitativní činnost. Jde o výnos sbírky, kterou členové hnutí uskutečnili v Roce milosrdenství při poutích do mariánských svatyní po celém světě.

Petrův nástupce děkuje tomuto italskému hnutí za dar, kterým podpořilo jeho charitativní činnost. Jde o výnos sbírky, kterou členové hnutí uskutečnili v Roce milosrdenství při poutích do mariánských svatyní po celém světě.

Papežské poselství účastníkům mítinku v Rimini

Hnutí a papežovéBůh však nepřestává nabízet odpověď, kterou všichni očekávají – pokračuje dále poselství účastníkům mítinku v Rimini. Dnešní lidé ji sice hledají v úspěchu, penězích, drogách všeho druhu a v potvrzení svých momentálních tužeb.

Bůh však nepřestává nabízet odpověď, kterou všichni očekávají – pokračuje dále poselství účastníkům mítinku v Rimini. Dnešní lidé ji sice hledají v úspěchu, penězích, drogách všeho druhu a v potvrzení svých momentálních tužeb.

Promluva papeže Františka při audienci poskytnuté hnutí Comunione e Liberazione. Náměstí svatého Petra, 7. března 2015

Hnutí a papežovéVšechno v našem životě, dnes, stejně jako v Ježíšově době, začíná setkáním. Setkáním s tím Člověkem, tesařem z Nazaretu, člověkem jako ostatní a současně odlišným.

Všechno v našem životě, dnes, stejně jako v Ježíšově době, začíná setkáním. Setkáním s tím Člověkem, tesařem z Nazaretu, člověkem jako ostatní a současně odlišným.

Papežské poselství účastníkům katolického mítinku v Rimini

Hnutí a papežovéČlověk zůstává tajemstvím neredukovatelným na obraz, který o něm ve společnosti vzniká a který mu chce vnutit světská moc; tajemstvím svobody a milosti, chudoby a velikosti…

Člověk zůstává tajemstvím neredukovatelným na obraz, který o něm ve společnosti vzniká a který mu chce vnutit světská moc; tajemstvím svobody a milosti, chudoby a velikosti…

Mše svatá s církevními hnutími na slavnost seslání Ducha svatého

Hnutí a papežovéDnešní liturgie je velkou prosbou za to, aby se církev s Ježíšem pozvedla k Otci a znovu byl vylit Duch svatý. Každý z nás, každá skupina, každé hnutí ať se v harmonii církve obrátí k Otci s prosbou o tento dar.

Dnešní liturgie je velkou prosbou za to, aby se církev s Ježíšem pozvedla k Otci a znovu byl vylit Duch svatý. Každý z nás, každá skupina, každé hnutí ať se v harmonii církve obrátí k Otci s prosbou o tento dar.

Rozloučení s kardinály přítomnými v Římě

Hnutí a papežovéTaková byla myslím naše včerejší zkušenost na náměstí svatého Petra, kde jsme spatřili církev jakožto živé Tělo, oživované Duchem svatým a žijící vskutku silou Boží.

Taková byla myslím naše včerejší zkušenost na náměstí svatého Petra, kde jsme spatřili církev jakožto živé Tělo, oživované Duchem svatým a žijící vskutku silou Boží.

Benedikt XVI. přijal skupinku kněží z Bratrstva sv. Karla Boromejského

Hnutí a papežovéNezbytné je ovšem také, abychom otevřeně doprovázeli, vedli a pomáhali těmto povoláním dozrát. Výchova je základem pro šíření pravdy a růstu v našem bytí Božími dětmi a bratry Ježíše Krista.“

Nezbytné je ovšem také, abychom otevřeně doprovázeli, vedli a pomáhali těmto povoláním dozrát. Výchova je základem pro šíření pravdy a růstu v našem bytí Božími dětmi a bratry Ježíše Krista.“

Život jako povolání

Hnutí a papežovéMluvit o člověku a o jeho touze po nekonečnu znamená především uznat jeho utvářející vztah se Stvořitelem. Člověk je Božím stvořením.

Mluvit o člověku a o jeho touze po nekonečnu znamená především uznat jeho utvářející vztah se Stvořitelem. Člověk je Božím stvořením.

Radostí kněžství je sloužit Kristu a Jeho mystickému Tělu

Hnutí a papežovéBenedikt XVI. dnes přijal na audienci členy Kněžského bratrstva sv. Karla Boromejského u příležitosti 25. výročí jejich založení.

Benedikt XVI. dnes přijal na audienci členy Kněžského bratrstva sv. Karla Boromejského u příležitosti 25. výročí jejich založení.

Homilie Benedikta XVI. při zádušní mši sv. za Manuelu Camagni

Hnutí a papežovéManuela jakožto Memor Domini žila právě živou pamětí toho, že se Pán svým Tělem dává a obnovuje naše vědomí Boha. Ve sporu se saduceji o vzkříšení říká Pán těm, kteří v ně nevěří: Vždyť Bůh se představil jako ?Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův?.

Manuela jakožto Memor Domini žila právě živou pamětí toho, že se Pán svým Tělem dává a obnovuje naše vědomí Boha. Ve sporu se saduceji o vzkříšení říká Pán těm, kteří v ně nevěří: Vždyť Bůh se představil jako ?Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův?.

Benedikt XVI. se setkal se členy Fraternity Comunione e liberazione

Hnutí a papežovéComunione e Liberazione je komunitní zkušenost víry, která se zrodila v Církvi nikoliv organizačním úsilím Hierarchie, ale obnoveným setkáním s Kristem a tím, můžeme říci, z podnětu, který v posledku patří Duchu svatému.

Comunione e Liberazione je komunitní zkušenost víry, která se zrodila v Církvi nikoliv organizačním úsilím Hierarchie, ale obnoveným setkáním s Kristem a tím, můžeme říci, z podnětu, který v posledku patří Duchu svatému.

Zastánce rozumu nabídl „společenství“ Krista

Hnutí a papežovéVlastnoruční dopis Svatého otce (čtený 1. 3. 2005 v Milánském dómě na začátku pohřebních obřadů monsignorem Stanislawem Rylkem, předsedou Papežské rady pro laiky)

Vlastnoruční dopis Svatého otce (čtený 1. 3. 2005 v Milánském dómě na začátku pohřebních obřadů monsignorem Stanislawem Rylkem, předsedou Papežské rady pro laiky)

Dopis Jana Pavla II. Luigi Giussanimu při příležitosti 50. výročí vzniku Comunione e Liberazione

Hnutí a papežové"Comunione e Liberazione" je hnutí, které může být považováno, společně s mnoha rozmanitými společenstvími a novými komunitami, za jeden z výhonků nadějného "jara", podníceného Duchem Svatým v posledních padesáti letech.

"Comunione e Liberazione" je hnutí, které může být považováno, společně s mnoha rozmanitými společenstvími a novými komunitami, za jeden z výhonků nadějného "jara", podníceného Duchem Svatým v posledních padesáti letech.