Luigi Giussani

Válka a milosrdenství

Luigi GiussaniI když mluvíme o jiném konfliktu, přetiskujeme slova Dona Giussaniho o válce v Iráku (Corriere della Sera, 8. dubna 2003) jako příspěvek k posouzení současné situace na Ukrajině

Výchozí bod

Luigi GiussaniMyšlenky ze setkání dona Luigiho Giussaniho s univerzitními studenty

„Usmívající se osvícený“

Luigi GiussaniKázaní, které pronesl Jeho Excelence Mons. Massimo Camisasca při vzpomínkové mši za dona Giussaniho

Kázaní, které pronesl Jeho Excelence Mons. Massimo Camisasca při vzpomínkové mši za dona Giussaniho, Reggio Emilia, 22. února 2013

Křesťanství je událostí setkání

Luigi GiussaniDopis Otce Giussaniho Janu Pavlu II. k 50. výročí vzniku hnutí Comunione e Liberazione

Dopis Otce Giussaniho Janu Pavlu II. k 50. výročí vzniku hnutí Comunione e Liberazione

Boží slávou je živý člověk

Luigi GiussaniDopis Luigi Giussaniho Svatému Otci Janu Pavlu II. k 25. výročí jeho pontifikátu

Dopis Luigi Giussaniho Svatému Otci Janu Pavlu II. k 25. výročí jeho pontifikátu

Charisma a pověření

Luigi GiussaniPromluva Luigiho Giussaniho na semináři organizovaném Papežskou radou pro laiky

Šťastnou cestu

Luigi GiussaniPozdrav dona Giussaniho na začátku Školy komunity studentů CL na Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce

Smysl charitativy

Luigi GiussaniÚryvek z knihy: „Realita a mládí – výzva“

Společná káva

Luigi GiussaniRozhovor s L. Giussanim, který vyšel v časopise Tracce v prosinci 1993

Qui salvandos salvas gratis

Luigi GiussaniMyšlenky ze setkání Dona Luigiho Giussaniho s univerzitními studenty v La Thuile v srpnu 1991

Kristus, vše, co máme

Luigi GiussaniRozhovor Luigi Giussaniho s lidmi z Comunione e liberazione v New Yorku, 8. března 1986

Zvláštní historie

Luigi GiussaniMyšlenky dona Giussaniho ze setkání s univerzitními studenty 1984