Škola komunity

Co je škola komunity?

Základním nástrojem „výchovy“ členů Hnutí je škola komunity, která spočívá ve čtení a osobním rozjímání nad textem, po nichž následují společná setkání. Konají se v malých i velkých skupinách, ve veřejných prostorách i v domácnostech.

Metoda spočívá v neustálém porovnávání křesťanské nabídky a skutečného života, s cílem neustále na základě zkušeností ověřovat její schopnost reagovat na potřeby člověka ve všech aspektech reálného života.

V posledních několika letech mohou jednotlivá společenství v Itálii i v zahraničí sledovat Školu komunity pořádanou každý měsíc Otcem Carrónem prostřednictvím audio či video spojení: tato možnost (včetně poznámek, které jsou k dispozici všem po celém světě) nabízejí cennou možnost osvojit si metodu tohoto způsobu výchovy a studia.

Škola komunity v roce 2020 / 2021

Škola komunity momentálně probíhá kvůli koronavirové pandemii online.

Praha

Setkání pražské školy komunity se koná pravidelně ve středu v 19:15 na faře u sv. Apolináře na adrese Apolinářská 443/10 v Praze 2. Pro zobrazení mapy klikni sem.

Brno

Škola komunity se pravidelně koná každý čtvrtek v 19:15 v sále restaurace Živá voda.
Restaurace Živá voda se nachází na ulici Petrská 2. Pro zobrazení mapy klikni sem.

Vysočina

Setkání školy komunity na Vysočině je vždy ve čtvrtek od 19:30 jednou za 3 - 4 týdny. Data a místa konání jsou proměnlivá, střídá se Jihlava a Strměchy. Kontakt Pavla Konečná: konecna.pa@gmail.com.