Škola komunity

Co je škola komunity?

Základním nástrojem „výchovy“ členů Hnutí je škola komunity, která spočívá ve čtení a osobním rozjímání nad textem, po nichž následují společná setkání. Konají se v malých i velkých skupinách, ve veřejných prostorách i v domácnostech.

Metoda spočívá v neustálém porovnávání křesťanské nabídky a skutečného života, s cílem neustále na základě zkušeností ověřovat její schopnost reagovat na potřeby člověka ve všech aspektech reálného života.

Škola komunity v roce 2023 / 2024

Praha
V Praze existují dvě školy komunity: pro dospělé a pro maminky s dětmi.

Škola komunity pro dospělé
Setkání se koná pravidelně ve středu v 19:15 na faře u sv. Apolináře na adrese Apolinářská 443/10 v Praze 2. Pro zobrazení mapy klikni sem.

Škola komunity pro maminky s dětmi
Setkání se koná přibližně jednou za 14 dní ve čtvrtek od 10:00. Ohledně dalších informací kontaktujte K. Mikuláštíkovou: katerina.mikulastikova@gmail.com.

Brno
V Brně také existují dvě školy komunity: pro dospělé a pro maminky s dětmi.

Škola komunity pro dospělé
Škola komunity se pravidelně koná každý čtvrtek v 19:00 na faře u kostela sv. Augustina v Masarykově čtvrti. Adresa je náměstí Míru 7. Pro zobrazení mapy klikni sem.

Škola komunity pro maminky s dětmi
Setkání se koná přibližně jednou za měsíc v pátek od 9:00. Ohledně dalších informací kontaktujte K. Barošovou: katka.koukalova@seznam.cz.

Vysočina
Setkání školy komunity na Vysočině je vždy ve čtvrtek od 19:30 jednou za 3 - 4 týdny. Data a místa konání jsou proměnlivá, střídá se Jihlava a Strměchy. Kontakt Pavla Konečná: konecna.pa@gmail.com.

Olomouc
Setkání olomoucké školy komunity se koná jednou za 14 dní v pondělí od 19:30. Ohledně dalších informací kontaktujte Lídu Malou: mala.l@email.cz.