Pouť po stopách pátera Toufara

Hnutí Comunione e liberazione vás zve na pouť po stopách pátera Toufara při slavnosti Povýšení sv. Kříže, která se uskuteční letos v září.
Aktuality

Bůh použije všechno, abych se probudila

Už od dětských let „očekávání“ vibrovalo životem Hildy. Manželství, děti a setkání s Hnutím. Co by měla od života ještě chtít? Jenže pocit „očekávání“ jí uvnitř stále zůstával. Až při zkoušce odolnosti během koronaviru vše vyplynulo na povrch.

Moje zkušenosti s pandemií byly velmi pestré, bolely, ale současně mě obohatily. A jak říkal spisovatel V. Grossman, byla to „nová zkušenost, která vleze pod kůži a kroutí celým tělem.“ Ale za nic na světě bych to, co mě naučila, nevyměnila. Například odp...

Aktuality

Otec Giussani a blížící se sté výročí jeho narození

V roce 2022 uběhne sto let od narození zakladatele hnutí Comunione e liberazione. Tento okamžik nám může nabídnout příležitost jej blíže poznat a podělit se o jeho odkaz, který si už mnozí celým svým životem nesou. Přicházíme s nápady, jak můžeme přispět.

V roce 2022 oslavíme 100. výročí narození služebníka Božího otce Luigiho Giussaniho (1922–2005). Tento okamžik nám může nabídnout příležitost jej blíže poznat, podělit se o jeho odkaz, který si už mnozí celým svým životem nesou, a ucítit jeho vibrující vl...

(Foto: Iam Os/Unsplash)
Aktuality

Carrónův dopis kardinálu Farrellovi

Dopis, který poslal don Julián Carrón, prezident Fraternity Comunione e Liberazione, kardnálu Kevinu Farrellovi, prefektovi Úřadu pro laiky, rodinu a život.

Vaše eminence, na základě dopisu, ve kterém jste mi nastínil text Dekretu o výměně vedoucích v mezinárodních sdruženích věřících, si přeji Vás ujistit, že Centrální diakonie Fraternity Comunione e Liberazione zajistí splnění podmínek takovým způsobem a...

Aktuality

Jiný svět v tomto světě

Výchova mladých lidí je autentická, pokud je v každodenním životě uvádí do vztahu s Kristem: svědectví z Bostonu (USA)

Jedním z pastoračních úkolů, které mám na misii v Bostonu nejraději, je slavení mše svaté v neděli večer v kostele Naší Paní dobré cesty. Je to dva a půl roku, co tam chodím na sedmou večer alespoň dvakrát měsíčně. Je to jedna z posledních nedělních mší, ...

Julián Carrón na duchovních cvičeních
Aktuality

Existuje naděje? Kouzlo odhalení.

Ukázka z prvních dvou kapitol knihy, která postupně vychází a v níž nalezneme duchovní cvičení Fraternity hnutí Comunione e Liberazione (16. -18. dubna 2021)

1. KAPITOLA «JEŠTĚ HORŠÍ NEŽ TATO KRIZE JE NEŠTĚSTÍ TOHO, ŽE JI PROMARNÍME» «Ještě horší než tato krize je neštěstí toho, že ji promarníme». Tato slova papeže Františka na nás apelují, abychom si více uvědomovali, co se nám přihodilo a co jsme v posl...

Aktuality

Maturita. Zkouška pro hlavní hrdiny

Skončil cyklus přípravných lekcí ke státní zkoušce pořádané organizací Portofranco Milano. Mezi přednášejícími byli Massimo Borghesi, Davide Prosperi, Giorgio Vittadini, Luca Antonini a Valerio Capasa. Jednotlivé lekce můžete shlédnout na tomto odkazu.

Cyklus přednášek nazvaný Odpolední maturanti 2021 (Pomeriggi Maturandi 2021), pořádaný organizací Portofranco Milano, skončil v pondělí 12. dubna příspěvkem profesora Massima Borghesiho na téma „Krize absolutna v německém myšlení od Hegela po Heideggera“....

Aktuality

Statečnost rodiny. Vychází další číslo Magazínu Tracce

Magazín Tracce č. 5, květen 2021. "Věci lidské"

Nechceme rodinu a její dynamiku pozorovat pod mikroskopem, ale nalézt prostor v rámci širší perspektivy, který jí umožní lépe dýchat. Rodina, křehká a nenahraditelná. Snaha, která přiměla Hannu Arendtovou k „ochraně lidských vztahů před jejich křehkostí“,...

Klášter v Cascinazze
Aktuality

Neustálé „zde jsem“

Hodnota okamžiku. A spolupráce pro dobro světa, ať už se nacházíme v jakékoli situaci. Otec Sergio Massalongo, převor kláštera Cascinazza, vypráví, proč je i dle jeho zkušenosti „naše ano Kristu příspěvkem ke spáse každého člověka.“

„Prodesse omnibus cupientes“, ti, kteří touží být prospěšní všem. Toto před devíti sty lety napsal v Charta Caritatis (stanovy cisterciáckého řádu) svatý Štěpán Harding mnichům, aby poukázal na hluboce lidskou potřebu přispívat k dobru všech, což v dnešní...

Foto Pexels-Rodnae Productions
Aktuality

A jakou novost přináším já?

Skupina přátel, z nichž téměř všichni jsou lékaři. Cesta hnutí je poutem, jež jim pomáhá žít v průběhu každého dne. A též v největších zkouškách

„Nezachráníme se sami“. Papež zopakoval tuto větu v posledním roce mnohokrát. A nejen on. Kdo nezakusil na vlastní kůži, že každá jiná cesta je namáhavější, pokud ne slepou uličkou? „Je naopak příliš žádoucí nebýt sami, když je křehkost a námaha na denním...

Aktuality

Balíček pro zdravotníka

Chtěli bychom v této složité covidové době podpořit naše zdravotníky, kteří stojí v první linii péče o nemocné, a jejich nasazení je často za hranicemi možného.

Naše gesto je symbolickým povzbuzením a poděkováním za jejich obětavou práci. Máme domluvenou spolupráci s Nemocnicí na Homolce. Celkem zde na covidových odděleních pracuje 150 zdravotníků. Chtěli bychom každému zdravotníkovi osobně předat jeden balíček.

Foto Unsplash/S&B Vonlanthen
Aktuality

"Mami, jsem šťastné dítě."

Matka, která se potýká s vyčerpáním a útrapami spojenými s postižením svého syna, dokud si neuvědomí, že «každý den reaguje na lásku»...

Máme tři báječné děti. Nejstaršímu synovi je jedenáct let. Je to dítě, pro které existuje pojmenování „zvláštní“, což je laskavý, ale v zásadě pravdivý výraz pro zdravotní postižení. Přesto, že dělá věci, které žádný z lékařů nepovažoval za možné, má řadu...

Očekávání příjezdu papeže v Mosulu
Aktuality

Papež v Iráku. «My, živé kameny mezi zničenými kostely»

Od 5. do 8. března probíhala cesta papeže Františka, jejímž cílem byl dialog s muslimským světem a setkání s oběťmi válek. Hovořili jsem s křesťany, kteří čekali na jeho příjezd.

Youssef kontroluje, zda je vše v pořádku. Velká okna „kostela mučedníků“ (jak se v Bagdádu říká syrsko-katolické katedrále Panny Marie) jsou čistá, kamenná podlaha je naleštěná, oltář obklopují nové okrasné rostliny. „Všechno musí být na příjezd papeže př...