Velikonoce 2021

Letos na velikonočním plakátu doprovází slova o. Giussaniho dílo ze 17. století od Giovanniho Francesca Romanelliho, apoštolové Jan a Petr u prázdného hrobu.
Foto Pexels-Rodnae Productions
Aktuality

A jakou novost přináším já?

Skupina přátel, z nichž téměř všichni jsou lékaři. Cesta hnutí je poutem, jež jim pomáhá žít v průběhu každého dne. A též v největších zkouškách

„Nezachráníme se sami“. Papež zopakoval tuto větu v posledním roce mnohokrát. A nejen on. Kdo nezakusil na vlastní kůži, že každá jiná cesta je namáhavější, pokud ne slepou uličkou? „Je naopak příliš žádoucí nebýt sami, když je křehkost a námaha na denním...

Aktuality

Balíček pro zdravotníka

Chtěli bychom v této složité covidové době podpořit naše zdravotníky, kteří stojí v první linii péče o nemocné, a jejich nasazení je často za hranicemi možného.

Naše gesto je symbolickým povzbuzením a poděkováním za jejich obětavou práci. Máme domluvenou spolupráci s Nemocnicí na Homolce. Celkem zde na covidových odděleních pracuje 150 zdravotníků. Chtěli bychom každému zdravotníkovi osobně předat jeden balíček.

Foto Unsplash/S&B Vonlanthen
Aktuality

"Mami, jsem šťastné dítě."

Matka, která se potýká s vyčerpáním a útrapami spojenými s postižením svého syna, dokud si neuvědomí, že «každý den reaguje na lásku»...

Máme tři báječné děti. Nejstaršímu synovi je jedenáct let. Je to dítě, pro které existuje pojmenování „zvláštní“, což je laskavý, ale v zásadě pravdivý výraz pro zdravotní postižení. Přesto, že dělá věci, které žádný z lékařů nepovažoval za možné, má řadu...

Aktuality

Otec Anas, společník ve víře

Poselství Juliána Carróna u příležitosti úmrtí Antonia Anastasia, misionáře Bratrstva svatého Karla. „Od této chvíle již na něj nebudeme moci myslet, aniž bychom neměli před očima Petra a Jana stojící v úžasu před prázdným hrobem,“

Drazí přátelé, bolest nad ztrátou našeho nejdražšího „Anase“ (otce Antonia Anastasia) nemůže zastínit vděčnost Bohu za to, že nám ho dal jako druha ve víře. Uchvácen Kristem při setkání s charismatem otce Giussaniho, rozhodl se zasvětit svůj život m...

Očekávání příjezdu papeže v Mosulu
Aktuality

Papež v Iráku. «My, živé kameny mezi zničenými kostely»

Od 5. do 8. března probíhala cesta papeže Františka, jejímž cílem byl dialog s muslimským světem a setkání s oběťmi válek. Hovořili jsem s křesťany, kteří čekali na jeho příjezd.

Youssef kontroluje, zda je vše v pořádku. Velká okna „kostela mučedníků“ (jak se v Bagdádu říká syrsko-katolické katedrále Panny Marie) jsou čistá, kamenná podlaha je naleštěná, oltář obklopují nové okrasné rostliny. „Všechno musí být na příjezd papeže př...

Aktuality

Katalánsko. Za politiku s širokou a realistickou vizí

Vyhlášení voleb do Parlamentu Katalánska je zvláště vhodnou chvílí pro zastavení, uvažování a sdělení, co se děje v našem společném domově.

Comunione e Liberazione, hnutí katolické církve, chce využít této příležitosti k vyjádření jak pohledu svého, tak i pohledu mnoha mužů a žen, kteří žijí víru, pracují a jsou součástí katalánské společnosti, jež je 14. února volána ještě jednou k volebním ...

Foto Unsplash/Jonathan Riley
Aktuality

New York Encounter. Zásah realitou.

12. února Velké jablko znovu zažije svůj velký svátek. Předešlý ročník se věštecky nazýval Crossing the Divide ("Překonat rozdělení") a letos se čím dál více rozdělené a pandemií nemocné Spojené státy chtějí pokusit předvést v jiném světle. Rozhovor s Rir

„Ve skutečnosti nám to v této smutné době připadlo i vtipné vypůjčit si název z minulého ročníku, jelikož je pořád aktuální a možná je ještě autentičtější než vloni.“ Je pravdou, že v Americe po volební kampani, která rozdělila lidi na dvě poloviny, ver...

Na fotografii: umělci z Centra Aletti během práce na mozaice
Aktuality

Tvořiví či zahledění do sebe?

Není možné skutečně tvořit bez setkání s odlišností.

Během rozhovorů s mladými lidmi, s nimiž se setkávám, se často vynořuje téma „práce života“, jak by řekli, „to, co mi umožní skutečně se vyjádřit“, tedy to, co „vyjádří dary, které mám“. Pak mezi řádky, ačkoli snad není vysloveno, vstupuje do hry jedno sl...

Foto Unsplash/Dylan Ferreira
Aktuality

E. Affinati: "Výchova jako odpovědnost v pohledu."

Spisovatel a učitel Eraldo Affinati založil v Římě bezplatnou školu Penny Wirton zaměřenou na výuku italštiny pro přistěhovalce. Dnes nám povypráví o období lockdownu a zareaguje na dopis profesorů Hnutí CL.

Nesmíme ztrácet důvěru v naše studenty a profesory. Tato premisa vycházející z dopisu skupiny učitelů a vychovatelů Hnutí CL otištěného dne 10. ledna tohoto roku v deníku Corriere della Sera mi připadá zásadní. Jak by s tím bylo možné nesouhlasit? Příliš ...

Foto Isayildiz/Getty Images
Aktuality

Růst a nechat růst v době pandemie

Veřejné setkání CL na téma "Výchova, komunikace sebe sama". 30. ledna, naživo na YouTube, budeme moci sledovat rozhovor s Juliánam Carrónem o otázkách, které vyvolává situace na školách a které se týkají nás všech.

Na základě iniciativy několika učitelů z Comunione e Liberazione se 30. ledna ve 21:00 uskuteční online setkání s titulem: "Výchova, komunikace sebe sama. Růst a nechat růst v době pandemie." Julián Carrón bude odpovídat na otázky týkající se školství. Př...