Na fotografii: umělci z Centra Aletti během práce na mozaice
Aktuality

Tvořiví či zahledění do sebe?

Není možné skutečně tvořit bez setkání s odlišností.

Během rozhovorů s mladými lidmi, s nimiž se setkávám, se často vynořuje téma „práce života“, jak by řekli, „to, co mi umožní skutečně se vyjádřit“, tedy to, co „vyjádří dary, které mám“. Pak mezi řádky, ačkoli snad není vysloveno, vstupuje do hry jedno sl...

Foto Unsplash/Jonathan Riley
Aktuality

New York Encounter. Zásah realitou.

12. února Velké jablko znovu zažije svůj velký svátek. Předešlý ročník se věštecky nazýval Crossing the Divide ("Překonat rozdělení") a letos se čím dál více rozdělené a pandemií nemocné Spojené státy chtějí pokusit předvést v jiném světle. Rozhovor s Rir

„Ve skutečnosti nám to v této smutné době připadlo i vtipné vypůjčit si název z minulého ročníku, jelikož je pořád aktuální a možná je ještě autentičtější než vloni.“ Je pravdou, že v Americe po volební kampani, která rozdělila lidi na dvě poloviny, ver...

Foto Unsplash/Dylan Ferreira
Aktuality

E. Affinati: "Výchova jako odpovědnost v pohledu."

Spisovatel a učitel Eraldo Affinati založil v Římě bezplatnou školu Penny Wirton zaměřenou na výuku italštiny pro přistěhovalce. Dnes nám povypráví o období lockdownu a zareaguje na dopis profesorů Hnutí CL.

Nesmíme ztrácet důvěru v naše studenty a profesory. Tato premisa vycházející z dopisu skupiny učitelů a vychovatelů Hnutí CL otištěného dne 10. ledna tohoto roku v deníku Corriere della Sera mi připadá zásadní. Jak by s tím bylo možné nesouhlasit? Příliš ...

Kostel sv. Františka Xaverského v Tchaj-šan (na Tchaj-wanu).
Aktuality

Tlukoucí srdce Xiao Pingové

O této ženě jsme slyšeli hovořit na Zahajovacím dni roku hnutí Communione e Liberazione. Život zasvěcený práci a prožívaný bez víry, dokud nepřišla nemoc. A setkání, které vše změnilo. Pro ni i pro ostatní.

Je upoutána k invalidním vozíku a nucena každý den dojíždět do rehabilitačního střediska na fyzioterapii. «Jsem ale šťastná». Nevyléčitelný nádor na mozku. Xiao Pingová žije na Tchaj-wanu ve městě Tchaj-pej. Slyšeli jsme o ní hovořit na Zahajovacím dni r...

Bruce Marshall
Aktuality

Bruce Marshall: Plná slávy

Hnutí věnuje velkou pozornost kultuře a jako „Knihy měsíce“ svým příznivcům pravidelně nabízí díla, která jím pomáhají objevit podstatu lidské důstojnosti a pravou tvář církve. Plná slávy je v tomto ohledu ideální volbou.

Jako „Kniha měsíce“ církevního hnutí Comunione e Liberazione ČR byl nyní vybrán román skotského spisovatele Bruce Marshalla Plná slávy. Verš ze Žalmů o královské dceři plné slávy, který si autor zvolil jako motto i název románu, se v ní snoubí s nepatetic...

Otec Fabio Baroncini (Foto Paolo Bonfanti, Archív Fraternità Comunione e Liberazione)
Aktuality

Zpráva k úmrtí otce Fabia Baroncini

V 78 letech zemřel jeden z velkých přátel o. Giussaniho, který celý život sloužil Hnutí a Církvi. "Prosme Pána, který přijde, abychom tak jako otec Fabio, byli syny v Synu."

Drazí přátelé, Dnes ráno náš drahý otec Fabio byl povolán do domu našeho Otce a to poté, co celý život následoval jeho tvář přítomnou v našem společenství uprostřed života církve, které sloužil jako kněz. „Dech“ Páně je zastihl jako malého chlapce, kd...

Aktuality

"Já, věda a Azurmendiho pohled"

Z konkrétních událostí se rodí důležité otázky: na cestě za poznáním převládá zkušenost nad abstrakcí. Astrofyzik zkoumá cestu španělského antropologa a porovnává ji s vědeckou metodou. („Legato ai fatti“ v listopadovém vydání časopisu Tracce)

Poslouchat Mikela Azurmendiho v rozhovoru s Fernandem De Harem nebo číst jeho knihu L’abbraccio („Objetí“) znamená být uchvácen příběhem života prožitého s mimořádnou intenzitou pod tlakem neuhasitelné žízně po spravedlnosti. Žízně, která vedla baskického...

Aktuality

Tajemství, které se odhaluje i při team buildingu

Firma se zavře a jede se na nějaké pěkné místo na školení. Takové akce zpravidla nepřinášejí velké uspokojení. Emilia se však snaží přijít s novým řešením. Na téma “účel” a “touha” v práci. A po návratu do kanceláře…

Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenost, kterou jsem zažila se svými kolegy z práce a která je podle mého názoru svědectvím toho, jak se Tajemství sděluje v běžných situacích, které si zachovávají veškerou svou křehkost a zdánlivou bezúčelnost. Začátkem...

Aktuality

Přátelství je vtíravé

Ve světě, jenž ze života vyloučil pravdu, se ocitáme stále osamělejší a křehčí. Pouze díky zkušenosti přátelství, jež koriguje, protože miluje, je osamělost poražena.

Před několika lety jsem se setkal s jednou ženou. Chtěla se mnou mluvit o sobě, o některých problematických rozhodnutích týkajících se vztahů a nakolik byl její život “kompatibilní” s církví. Nechtěla se vzdát toho, co žila. Nechtěla se však zříci ani vír...

Aktuality

Zář očí. Co nás vytrhne z nicoty?

V této knize se Julián Carrón poměřuje s touto závratnou dobou, v níž nicota doléhá tak mocně na život každého tím, že vyvolává pochybnosti nad pozitivitou žití a nad poslední konzistencí reality, pro níž se zdá, že vše končí v nicotě, i my sami.

Kontext, který paradoxně nechává vyjít najevo nesnesitelnost žití beze smyslu a nezničitelnou touhu být chtěni a milováni. Poutavé srovnání s přítomnými událostmi a s nedostatečnými pokusy o přežití, mezi roztržitostí a zapomněním. Hledání odpovědi, kter...

Aktuality

Prezidentské volby v USA. „Pokud chybí ono „X“ mimo kruh…“

Vyhrocené klima v předvečer prezidentských voleb, „kdy je všechno zredukováno na politiku a ideologii“. A přesto, vypráví Alessandro, jsou možné malé zázraky. „Jako rozhovor, uskutečněný u nás doma…“

Jak všichni víte, 3. listopadu se uskuteční volby a převládající klima, v němž žijeme, je velmi dusivé a polarizované. Bohužel se zúčastníme srážky mezi dvěma silně ideologickými proudy a ani jeden z obou není osobně přijatelný. Navíc jsme v posledních mě...

Aktuality

Rozžehnutá touha po výchově

Setkání psychoanalytika Massima Recalcatiho a Juliána Carróna a jejich úvahy nad úlohou dospělého, jeho zkušenostmi a plány s dětmi, nestačícím řádem a „touhou“, jako jediným zákonem lidského života.

„Bylo to nesmírně obtížné vrátit se do školy. I kvůli otázce: Jaký to má všechno smysl, kterou jsem často viděla v očích svých žáků. Nezačali jsme školním řádem nebo pravidly, ale srdečným přijetím. Děti pořád říkaly, že jim už chybělo školní zvonění.“ ...

Aktuality

Argentina. Štěstí domova, i s Covidem

Nemoc, která s mnoha jinými zkouškami přichází, sanitní vůz, co přijíždí, a k tomu úpěnlivá prosba Moniky: „Nemůžeš ode mě už chtít víc.“ Ale skutečnost z ničeho nesleví, ba naopak, vyzve k otevření očí. A když to začíná vzdávat...

„Když si začínám myslet, že mě snad už nic jiného nemůže potkat, tak to přijde. Takže se mi už nechce jen tak čekat, že mě už nemůže nic potkat, pokud však nebudu čekat na Něj.“ To byla první věc, která mi vytanula na mysli při pomyšlení, že jsem se asi n...

Carlo Acutis
Církev

Mladý programátor Carlo Acutis byl v sobotu v Assisi beatifikován

Itálie má od soboty 10. října 2020 nového blahoslaveného. Jeho ostatky vystavili začátkem října v Assisi pro veřejnou úctu. Italský chlapec, který byl známý svou oddaností Eucharistii a Panně Marii a zemřel v roce 2006 ve svých 15 letech na leukemii.

„Carlo Acutis, který s nadšením svého mládí pěstoval přátelství s Pánem Ježíšem a učinil středem svého života eucharistii a svědectví milosrdné lásky, je od nynějška blahoslavený a jeho každodoroční liturgická připomínka se stanovuje na 12. října,“ prones...

Církev

"Fratelli tutti": nová sociální encyklika papeže Františka

Na svátek sv. Františka z Assisi byla ve Vatikánu představena nová encyklika papeže Františka: Fratelli tutti. Bratrství a sociální přátelství jsou podle Svatého otce způsoby, jak se dá vybudovat lepší, spravedlivější a mírumilovnější svět.

Název “Fratelli tutti“ (dosl. „všichni [jsme si] bratry“) pochází z textu "napomenutí" sv. Františka z Assisi a nepřekládá se do žádných jazyků. Encyklika je rozdělena do následujících osmi kapitol. 1. Temné mraky nad uzavřeným světem 2. Cizinec na c...

Daryl Davis
Aktuality

Davisova setkání

„Jak mě jen mohou nenávidět, když mě ani neznají?“ To je otázka, která Daryla Davise trápila už od dětství a dnes se prolíná s otázkou rasové nenávisti. Z posledních Tracce přinášíme příběh o černošském hudebníku, který se začal přátelit s Ku Klux Klanem.

Zkušené prsty Daryla Davise hbitě poskakují po klávesnici v rytmu svižného boogie-woogie pro dobrou náladu. Davis má za sebou záviděníhodnou kariéru. Nejraději se chlubí fotografiemi ze vzpomínkového alba, na kterých je zachycen, jak hraje s matadory amer...