Církev - 2020

Požehnání Urbi et Orbi

"Obejmout Pána, abychom objali naději"

Církev František

Pobožnost spojená s požehnáním Urbi et Orbi, které před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův nástupce. "Naše víra je však slabá a jsme bázliví. Ty však, Pane, nenechej nás napospas bouři."