Comunione e Liberazione se zúčastní nočního bdění Letnic za současné mučedníky iniciované CEI (Italskou biskupskou konferencí)

Tiskové středisko CL

Comunione e Liberazione souhlasí s nabídkou Italské biskupské konference s tím, že věnuje noční bdění Letnic současným mučedníkům, křesťanům «obětem pronásledování a násilí z pouhého důvodu víry, kterou vyznávají.» (papež František, 30. dubna 2015)
«Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny.» (1 Kor 12,26). Jak může člověk zůstat lhostejný k utrpení našich bratří křesťanů pronásledovaných na mnoha místech světa? Jak nepřijmout opakované výzvy papeže Františka? «Je více mučedníků dnes než v prvních staletích církve; více mučedníků! Naši bratři a sestry. Trpí! Oni nesou víru až k umučení.» Svatý Otec nám připomíná, že stojíme před novou výzvou, která se ukazuje «v autentických útocích na náboženskou svobodu nebo v nových situacích pronásledování křesťanů, které v některých zemích dosáhli alarmující úrovně nenávisti a násilí.» (Evangelii Gaudium, 61)
«Účastí na iniciativě italské církve», prohlásil don Julián Carrón, ředitel Fraternity CL, «bychom se chtěli sjednotit všichni, kdo cítíme rány dnešních mučedníků jako rány vlastní, abychom ukázali nakolik se cítíme blízcí těmto našim bratřím, kteří trpí. Jako součást těla, církve, bychom chtěli i my trošku nést břemeno nepochopení, netolerance a násilí, které svět, který odmítá Krista, přenáší na nové mučedníky 21. století. Ale právě od pronásledovaných křesťanů vycházejí neustálá svědectví lidí, kteří nacházejí ve víře adekvátní důvod žít a zemřít. Ať jejich svědectví probudí naší víru ze strnulosti a lhostejnosti. Proto vyzývám všechny komunity CL přítomné v Itálii a ve světě k velkému gestu modlitby 23. května, k nočnímu bdění Letnic, v jednotě s celou církví.»

Tisková kancelář CL
Milán, 5. května 2015