Benedikt XVI. přijal skupinku kněží z Bratrstva sv. Karla Boromejského

Vatikán. Po skončení středeční generální audience přijal Benedikt XVI. na zvláštní audienci skupinku členů kněžského misijního Bratrstva sv. Karla Boromejského v čele s jeho představeným don Paolem Sottopietrem. Zmíněné bratrstvo je kněžskou větví italského katolického hnutí Comunione e liberazione, s jehož zesnulým zakladatelem donem Giussanim pojilo papeže dlouholeté přátelství. Nynější představený tohoto hnutí don Julian Carrón byl na setkání s papežem rovněž přítomen. Osmnáct kněží působících v misiích na pěti kontinentech oslovil Benedikt XVI. v improvizované promluvě:

„Jednou jsem měl tu čest také udělit kněžské svěcení několika z vás a zakusit tak růst nového kněžského bratrstva působícího v duchu svatého Karla Boromejského, který stále zůstává velkým vzorem Pastýře, jenž je skutečně podněcován Kristovou láskou, hledá maličké, má je rád a tak opravdu vytváří víru a umožňuje církvi, aby rostla. Nyní je vaše bratrstvo velké a příliv povolání je zřetelným znamením. Nezbytné je ovšem také, abychom otevřeně doprovázeli, vedli a pomáhali těmto povoláním dozrát. Výchova je základem pro šíření pravdy a růstu v našem bytí Božími dětmi a bratry Ježíše Krista.“

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. několika členům kněžského bratrstva, které bylo založeno v roce 1985. Dnes má 41 komunit v pěti světadílech. Jedna z nich působí také v Praze.