Benedikt XVI. se setkal se členy Fraternity Comunione e liberazione

Benedikt XVI.

Audience Benedikta XVI. pro členy Bratrstva Comunione a Liberazione přivedla na náměstí sv. Petra i přes deštivé počasí kolem 70 tisíc poutníků, kteří si tímto způsobem připomněli 25. výročí schválení svého hnutí papežem Janem Pavlem II. Audienci předcházelo hodinové modlitební setkání, na kterém se mimo jiné četly texty o. Luigi Giussaniho, z jehož zkušenosti a pastorační činnosti hnutí vzniklo. Benedikt XVI. připomněl, že před dvěma roky zesnulý o. Giussani, jehož pohřební obřady sám jako zvláštní vyslanec Jana Pavla II. vedl, byl jeho přítelem.

? Papež Jan Pavel II. popsal původní pedagogickou intuici hnutí Comunione e liberazione jako okouzlující způsob představování křesťanské události v souladu se soudobou kulturou tak, aby mohla být vnímána jako pramen nových hodnot, schopný dát orientaci celé existenci.

Comunione e liberazione je komunitní zkušenost víry, která se zrodila v Církvi nikoliv organizačním úsilím Hierarchie, ale obnoveným setkáním s Kristem a tím, můžeme říci, z podnětu, který v posledku patří Duchu svatému. Nabízí se stále jako možnost žít hluboce a aktivně křesťanskou víru: z jedné strany v úplné věrnosti a společenství s Petrovým nástupcem a s pastýři, kteří spravují Církev a z druhé strany ve spontaneitě a svobodě, které umožňují uskutečňovat nová a prorocká díla apoštolského a misijního charakteru.

Drazí přátelé, vaše hnutí se tak řadí k široké škále sdružení, hnutí a nových církevních entit, které povstaly v Církvi z Ducha svatého po 2. vatikánském koncilu. Každý dar Ducha je původně a nutně ve službách budování Kristova Těla a nabízí svědectví nezměrné lásky Boží k životu každého člověka. Skutečnost církevních hnutí je proto znamením plodnosti Pánova Ducha, aby se ve světě ukázalo vítězství vzkříšeného Krista a uskutečnil se misijní mandát, daný celé Církvi.?

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. členům hnutí Comunione e Liberazione, které dnes působí v 80 zemích a jehož členové přijeli na dnešní setkání z 52 zemí 10 zvláštními vlaky a 550 zvláštními autobusy.