Dopis papeže Františka Juliánu Carrónovi

František

O. Julián Carrón (foto), představený hnutí Comunione e Liberazione, v těchto dnech obdržel rukopisný list od papeže Františka, jehož obsah nyní zpřístupnil celému hnutí. Petrův nástupce děkuje tomuto italskému hnutí za dar, kterým podpořilo jeho charitativní činnost. Jde o výnos sbírky, kterou členové hnutí uskutečnili v Roce milosrdenství při poutích do mariánských svatyní po celém světě.

„Velmi mne těší a je to milé mému srdci“, píše papež František, „když se dozvídám, že z více než dvou set mariánských poutních míst v Itálii a zahraničí vychází pouť milosrdenství, která se nese v duchu sdílení s potřebnými. Chudí nás totiž upozorňují na to, co je v křesťanském životě podstatné“. Římský biskup cituje svatého Augustina, podle kterého někteří lidé snáze rozdají veškerý svůj majetek chudým, než aby sami dospěli k chudobě v Bohu. „Taková chudoba je však nezbytná“, upozorňuje Svatý otec, „protože vypovídá o tom, co máme skutečně v srdci – tedy potřebu Boha. Jděme tedy za chudými, nikoli proto, že už víme, že v chudém člověku je Kristus, nýbrž proto, abychom to opětovně objevili“, vybízí papež a připomíná slova sv. Ignáce z Loyoly, který chudobu nazýval matkou a obrannou hradbou: „Chudoba je matkou, protože se z ní rodí duchovní život, svatý život, apoštolský život. A je také baštou, protože chrání. Kolik církevních neštěstí začalo nedostatkem chudoby.“

Ve světě drásaném logikou zisku, která zapříčinila nové formy chudoby a skartační kulturu, nikdy nepřestanu prosit o milost chudé církve pro chudé, zdůrazňuje papež František v závěru listu. Není to liberální, nýbrž radikální program – ve smyslu návratu ke kořenům. Návrat k počátkům neznamená, že se stahujeme do minulosti, nýbrž nám dodává sílu k odvážnému vykročení směrem k zítřku. Žádám také vás, abyste se připojili k této revoluci něhy a lásky, a přeji vám, abyste pracovali klidně a plodně a s odvahou dosvědčovali ryzost křesťanského života, napsal papež o. Juliánu Carrónovi, představenému italského hnutí Comunione e Liberazione.