Papežské poselství účastníkům katolického mítinku v Rimini

Rimini. „Vládci se obávají lidí, kteří vedou dialog s Bohem, který osvobozuje,“ píše vatikánský státní sekretář z pověření Svatého otce Františka účastníkům Mítinku za přátelství mezi národy, který byl včera zahájen ve známém jadranském letovisku. Setkání je každoročně pořádáno hnutím Comunione e liberazione. Je tvořeno přednáškami a diskusemi, na kterých vystupují přední osobnosti z nejrůznějších oblastí života společnosti, a účastní se ho statisíce lidí. Dnes vystoupil například ministerský předseda Itálie, Enrico Letta.

Kardinál Tarcisio Bertone v listě adresovaném biskupovi v Rimini, mons. Francesco Lambiasovi, „tlumočí hluboké postřehy papeže Františka“ k „Nouzové situaci člověka“, jak zní téma letošního setkání v Rimini.

„Člověk je cestou církve, jak napsal Jan Pavel II. ve své první encyklice (Redemptor hominis, 14), a tato pravda – čteme dále v listu kardinála Bertoneho – zůstává pravdou také a především v naší době, kdy je církev ve stále globálnějším a virtuálnějším světě, ve stále sekularizovanější společnosti zbavené opěrných bodů volána ke znovu objevení svého poslání, k zaměření na to, co je podstatné, a ke hledání nových cest evangelizace.
Člověk zůstává tajemstvím neredukovatelným na obraz, který o něm ve společnosti vzniká a který mu chce vnutit světská moc; tajemstvím svobody a milosti, chudoby a velikosti… Ekonomická, politická a mediální moc – čteme dále v listu - potřebuje člověka k tomu, aby se opájela sama sebou a zvěčňovala se. Proto se snaží manipulovat masami, vštěpovat žádostivost a vykořeňovat to nejcennější, co člověk má, totiž vztah k Bohu. Moc se obává lidí, kteří vedou dialog s Bohem, poněvadž se tím stávají svobodnými a nepoddajnými.

Letos tedy Mítink za přátelství mezi národy klade do středu své reflexe nouzovou situaci člověka, to znamená naléhavost vrátit člověka jemu samému, v jeho vznešené důstojnosti, v jedinečnosti a drahocennosti každé lidské bytosti od jejího početí až k přirozenému skonu. Je třeba znovu začít brát v úvahu posvátnost člověka a zároveň důrazně říci, že jedině ve vztahu k Bohu, tedy objevením a přilnutím ke svému povolání, může člověk dosáhnout svého skutečného formátu,“ – píše mimo jiné jménem papeže Františka kardinál Bertone účastníkům letošního mítinku v Rimini.

Tamější biskup Francesco Lambiasi v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas komentoval myšlenku papeže Františka o ekonomické, politické a mediální moci, která člověka odvádí od Boha:

„Moc nezřídka nabírá ďábelského vzezření a ďábel umí rozdělovat. Oklamává člověka. Opakem víry totiž v posledku není ani tak nevíra jako spíše idolatrie. Když moc oklame a svede člověka, aby se domníval, že se může stát Bohem sám sobě, vstupujeme na šikmou plochu, z níž vlastními silami nevyjdeme. Proto člověk potřebuje být spasen a může být spasen pouze milostí.“

K nezbytnosti hlásat evangelium, kterou papež František často zdůrazňuje, biskup Rimini poznamenává:

„Církev musí mít odvahu jít proti proudu. Pán nás totiž povolal, abychom byli solí a nikoli cukrem lidské obce. Mám za to, že mítink se opět stane cennou příležitostí k reflexi, výměně, setkání a přátelstvím mezi lidmi. Dostali jsme dar, za který máme být vděční a zároveň zodpovědní.“

Říká mons. Francesco Lambiasi, biskup v Rimini, kde byl včera zahájen již 34. ročník katolického mítinku.