Papežské poselství účastníkům mítinku v Rimini

František

„Jděte vstříc každému člověku neseni touhou předkládat dobrou zvěst o Boží lásce jednoduše, krásně a mocně,“ tuto pobídku adresoval papež František prostřednictvím kardinála Parolina účastníkům italského katolického mítinku v Rimini. Ten letošní má jako motto verš básníka Maria Luziho, od jehož smrti letos uplynulo deset let, a zní: „Čí nedostatek je tento nedostatek, srdce, které jím najednou překypí?“ Papežské poselství vybízí, aby „křesťané probudili svědomí mužů a žen v době, kdy jsou rozhodující otázky zatemňovány jednostrannými odpověďmi. Srdce je neklidné – stojí dále v poselství – nikdy se nespokojí a neustále hledá. Otázky, jimiž je srdce interpelováno, se totiž týkají smyslu života a smrti, lásky, práce, spravedlnosti a štěstí. Dnešní svět staví člověka před spoustu jednostranných odpovědí, které nabízejí pouze falešné nekonečno, což je drama, které hrozí popřením důstojnosti člověka. Tato zneklidňující ideologická kolonizace redukuje vnímání autentických potřeb lidského srdce. Bůh však nepřestává nabízet odpověď, kterou všichni očekávají – pokračuje dále poselství účastníkům mítinku v Rimini. Dnešní lidé ji sice hledají v úspěchu, penězích, drogách všeho druhu a v potvrzení svých momentálních tužeb. Pouze Bůh může uspokojit lidské srdce v plné míře, připomíná kardinál Parolin a poukazuje na papežova slova z rozhovoru pro časopis Civilta Cattolica, kde zdůraznil, že „Bůh je přítomen v životě každého člověka, a třebaže se lidský život zdá zahlcen trním a plevelem, vždycky zůstává prostor, kde může dobré sémě vzklíčit. Proto je třeba důvěřovat Bohu.“

Mítink v Rimini – stojí dále v papežském poselství jeho účastníkům – se může podílet na plnění bytostného poslání církve „nedovolit, aby se někdo spokojil s málem, a přivádět k poznání Ježíše, protože Jeho zvěst je odpovědí na touhu po nekonečnu, která tkví v každém lidském srdci.“ Papež František popřál organizátorům a dobrovolným pořadatelům mítinku, aby „šli vstříc každému člověku neseni touhou předkládat jednoduše, krásně a mocně dobrou zvěst Boží lásky, která se i dnes sklání k našemu nedostatku, naplňuje nás živou vodou pramenící ve Vzkříšeném Ježíši.“

Každoroční italský katolický mítink pořádá hnutí Comunione e liberazione a účastní se jej představitelé veřejného politického, církevního, náboženského a kulturního života nejenom z Itálie. Jeho účastníky pozdravil zvláštním poselstvím také italský prezident Mattarella. Video poselství zaslal generální tajemník OSN, Ban Ki-moon. Na mítinku vystoupí např. vrchní rabín Francie Haim Korsia, manželka afghánského prezidenta Rula Ghani, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Tauran a lyonský imám Azzedine Gaci.