Papežské poselství na Mítink za přátelství mezi národy

František

V neděli (20.8.) byl zahájen tzv. Mítink za přátelství mezi národy pořádaný každoročně katolickým hnutím Comunione e Liberazione. Prostory městského tržiště se staly na týden dějištěm workshopů, přednášek, představení, koncertů a výstav. Na Mítinku vystupují čelné osobnosti ze světa náboženství, politiky, umění a kultury z celého světa. Účastníkům již 38. ročníku bylo v úvodu přečteno papežské poselství, podepsané státním sekretářem kardinálem Parolinem, které se odvolává k letošnímu mottu riminského mítinku, jímž je citát z Goethova Fausta: „Cos po svých otcích podědil, to získej, by to tvoje bylo.“

„Dnešní společnost – stojí v papežském poselství – strádá nedostatkem paměti, protože klade minulost mezi zbytečnosti, což má vážné následky pro nové generace, které bez seznámení s minulostí nemohou růst. Může se to přihodit i křesťanům. Víme, že Kristova láska nemá omezení a že stopy Boží přítomnosti počínaje stvořením jsou nesčetné, avšak Bůh není vzpomínka, nýbrž přítomnost, kterou je třeba stále znovu přijímat.“

Proto papež varuje pokřtěné před tím, co již dříve označil za „alzheimerovu chorobu ducha“, která spočívá v „zapomnění dějin našeho osobního vztahu s Bohem, zapomnění oné první Lásky, která nás uchvátila a strhla. Budeme-li zapomnětlivci, nebudeme si jisti ničím, propadneme strachu, staneme se kořistí choutek, otroky podvrženého nekonečna. Vyhnout se tomu je možné jedině tak – vzkazuje papež – obnovíme-li ony počátky, onu první Lásku, jež není abstraktním pojednáním či slovem, nýbrž osobou. Jedině tak budeme moci odpovídat na nová vyzvání doby.“

„Ježíšovo dědictví víry a lásky – čteme dále v poselství – k nám plyne skrze život církve a prostřednictvím těch, kteří dva tisíce obnovují zvěst o této události Boha-s-námi a umožňují znovu zakusit onen začátek, který prožili ti první. Získat vlastní identitu je posláním, ke kterému církev volá každou generaci“. Proto papež vybízí: „Nenechte se odradit námahami, jež jsou součástí cesty, nedívejte se na realitu a svět zpovzdálí, nýbrž žijte ji jako příležitost k radostnému hlásání evangelia a tak získejte to pravdivé, krásné a dobré, co jsme zdědili po předcích“ – stojí v papežském poselství účastníkům katolického Mítinku pro přátelství mezi národy v italském Rimini.