«Stále více se mísil s Kristem»

Kněz z Florencie, roky misionářem v Peru, se po dlouhé nemoci vrátil do domu Otce: «Stále více se “mísil” s Kristem. (…) Na nás je zodpovědnost, abychom znovu prožili zkušenost víry, pro kterou nabídl celého sebe sama.»
Julián Carrón

Nejdražší přátelé

i já se chci zúčastnit vaší vděčnosti k Pánu v obrovské bolesti, že se naplnil život našeho nejdražšího dona Paola.

«Největší radost v našem životě je ta, která nám v každém malém nebo velkém utrpení pomůže objevit: “Vidíš, teď Mu jsi podobnější”, více “smísený s Ním”. Život za štěstí lidí, za Ježíšovo přátelství», psal don Giussani jednomu mladému příteli. Don Paolo žil nemoc jako “povolání v povolání”. Postupně vysvlečený ze všeho, jeho chudoba zjevila všem jeho bohatství: Krista.

Don Paolo se stalé více “mísil” s Kristem, až do bodu, kdy s Ním vystoupil na kříž a toto byl původ oné plodnosti, kterou jste v těchto jeho posledních dnech zakusili ve Florencii. Je to ta stejná plodnost, která ho učinila otcem mnohých v Latinské Americe. Kdo se s ním setkával, zůstával nakažený veselostí jeho pohledu, ze kterého prosvítal Ten, kdo pro něho byl nejdražší.

Ať ho don Giussani, který byl díky setkání s hnutím na počátku jeho povolání, přivítá s otevřenou náručí stejně jako se vítá syn, který se vrací domů, aby ho doprovodil k přítomnosti Otce, který dává dech, život a všechno.

Na nás je zodpovědnost, abychom ho následovali, tedy abychom znovu prožili zkušenost víry, pro kterou nabídl celého sebe sama.

Don Julián Carrón
Milán, 24. srpna 2017