Ó, Matko Boží, ty dáváš jistotu naší naději

Luigi Giussani

Pouť při příležitosti 50. výročí Hnutí
16.října 2004

Tato věta má v dějinách církve velký význam. Je v ní vyjádřeno křesťanství ve své plnosti. „Ó, Matko Boží, ty dáváš jistotu naší naději“. Bez Matky Boží, bychom nemohli mít nikdy jistotu ohledně naší budoucnosti, neboť ta jistota o naší budoucnosti k nám přichází od Krista: skrz tajemství Boha, který se stal člověkem. To by se nikdy nebylo nestalo, nikdo by to ani nebyl mohl vyslovit, kdybychom neměli Matku Boží, Pannu Marii. Skrz ni přišel k lidem dar Ducha svatého, v Mariině lůně začal příběh lidství. Zázrak, počátek konce tohoto světa. Smrt a vzkříšení Krista, jsou definitivním oznámením tohoto poselství. Smysl každého okamžiku, v čase i prostoru, bude díky této skutečnosti připomínkou věčnosti. A tak bude modlitba ke Kristu stále více propojena s modlitbou k Matce Boží. Zvu vás, abyste se každý den modlili modlitbu růžence. Jedná se o rozjímání o tajemství, o rozjímání nejsvětější Trojice. Matka Boží nám pomůže to prožívat.