Šťastnou cestu

Luigi Giussani

Pozdrav dona Giussaniho na začátku Školy komunity studentů CL na Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce , jejímž tématem byla kniha Náboženský smysl. Milano, 8. října 1998

Jsem vám velmi vděčný, že diskutujete nad knihou, která obsahuje mé myšlenky vyjadřované v mnoha letech přednášek, nejprve na jednom gymnáziu a poté především na univerzitě. Každý rok jsem říkával: «Nechci nikomu vnucovat své přesvědčení, ale také nechci, aby to, co říkám, popíral někdo, kdo si alespoň nepřečetl důvody, proč to říkám».
Dovoluji si vás požádat, abyste můj text četli s upřímným a bezprostředním úmyslem sdílet se všemi mladými lidmi námahu při objevování náboženství pocházejícího od Ježíše, syna Mariina, Žida z Nazareta.
Neporozumíme myšlenkám a hodnotám, jestliže je neověříme v naší vlastní jedinečné zkušenosti.
Tato zkušenost může spočívat i v určitém šoku nebo v mimořádném pocitu, při kterém se člověk přistihne, anebo v historii národa či světa..
Zkušenost mluví o věcech, které ukazují svou pravdu. To, co vám říkám, mi bylo diktováno něčím, co jsem studoval, po čem jsem toužil, co se mi protivilo, ale co jsem nakonec měl vášnivě rád.
Pro mne právě zkušenost učí veškeré hodnotě myšlenek i věcí tím, že trvá v čase, ať už jako přesvědčující nebo jako budící pochybnosti. I velcí malíři, hudebníci a básníci se neustále vracejí k tématu „krásy“, kterou potkali.
Při této příležitosti, kterou jste mi poskytli, Vám přeji upřímnost, otevřenost ve všem a lásku k pravdě i sdílenou s druhými.
Ve svém životě jsem poznal radost právě za těchto podmínek..
Nakonec bych vám rád zopakoval to, co svatá Kateřina, negramotná žena, která je největším italským ženským géniem, řekla poslednímu avignonskému papeži: «Jestliže budete tím, kým být máte, zažehnete oheň v celé Itálii. Nespokojujte se s malými věcmi: On, Bůh, je chce velké.»

Šťastnou cestu don Giussani