Žádost o zahájení procesu blahořečení a svatořečení dona Giussaniho

Dne 22. února 2012, na konci mše svaté, kterou sloužil kardinál Angelo Scola v milánské katedrále u příležitosti XXX. výročí papežského dekretu o uznání Fraternity Comunione e Liberazione a VII. výročí úmrtí otce Luigi Giussaniho, otec Julián Carrón, prezident Fraternity CL, oznámil, že požádal arcibiskupa Milánského o zahájení procesu blahořečení a svatořečení dona Giussaniho.

Žádost byla předložena 22. února 2012, svátku Stolce svatého Petra, ke dni výročí, prostřednictvím žadatele Chiary Minelli, profesorky církevního práva na univerzitě v městě Brescia.

Žádost byla předána (podle apoštolské konstituce Divinus Perfectionis Magister, ze dne 25. ledna 1983, podle Normae servandae inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis sanctorum ze dne 7. února 1983 (č. 11-15) a podle Instructio Sanctorum Mater, ze dne 17. května 2007, část II, hlava I, článek. 25 § 1 a 2) arcibiskupovi Milána, v jehož diecézi se otec Giussani, diecézní kněz, narodil, žil a působil. Arcibiskup je žádán, aby zahájil diecézní šetření života, ctností a reputace svatosti monsignora Luigi Giussaniho.

Při oznámení se otec Carrón pomodlil k "Panně Marii – živému prameni naděje", aby nám každý den pomáhala získat účast na zaslíbeních Krista a nesmírnou milost, kterou jsme dostali a stále dostáváme prostřednictvím charismatu otce Giussaniho. "

Tisková kancelář CL

Milán, 22. února 2012