Modlitba vzývající Božího služebníka Dona Luigi Giussaniho určená výhradně pro osobní zbožnost

Ó Milosrdný Otče, děkujeme Ti,
že jsi dal Tvé církvi a světu
Božího služebníka. Otce Luigiho Giussaniho.
On nás svým horlivým životem
naučil poznávat a milovat
Ježíše Krista přítomného tady a teď
a s pokornou jistotou žádat, aby
«každý den začínal naším ano Pánu,
který nás objímá a činí úrodnou
půdu našeho srdce,
aby se naplnilo Jeho dílo ve světě,
které je vítězstvím nad smrtí a nad zlem».
Dej nám, Otče, na přímluvu otce Giussaniho,
podle Tvé vůle,
milost, o niž úpěnlivě prosíme,
v naději, že on
bude brzy připočten k Tvým svatým.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Veni Sancte Spiritus.
Veni per Mariam

Modlitba ve formátu PDF