Odvážný čin, kterého se v historii dopustila Boží moc

Luigi Giussani

Příspevek k vysílání RAI2 na Štedrý den
24.prosince 2004

Proč přichází Kristus na svět?
Jaký postoj zaujímá dnešní člověk k tomuto poselství?
Co znamenají Vánoce?

Vánoce, to je láska Krista k lidem. Nové Bytí přichází na svět. Nové Bytí, ve zcela nové podobě sebesdílení s lidmi, jak to do té doby neexistovalo. Nové Bytí přichází na svět, přichází totiž svět skutečného Boha. Nové Bytí, které nemá sobě rovného, vykvetlo na onom místě. Samozřejmě všechno vždy vychází z Boha, avšak zde vyniká novost života. Nové stvoření přemáhá to staré. Staré stvoření se brání tomu novému, avšak o Vánocích se do světa navrací teplo a všude se rozléhá volání Boha a přítomnost tajuplného echa.

To nemožné, to znamená to tajemství, si človek nezasloužil. A přesto je zde oheň, příjemná náklonnost a teplo, které převládají v neuvěřitelném a nekonečném prostoru světa. Človek tuší něco nového, co ho naplňuje vášní, a snaží se, aby se vše stalo konkrétním. A právě proto vzbuzuje tato předtucha hlubokou úctu. Z Boží milosti sestoupil Boží Syn v předem určené době do dějin lidstva jako dítě a podrobil se způsobům a zákonům lidské společnosti. Skrz památku osobnosti Krista vystupuje stále jasně svědectví Božího Syna o tom, že zlo bude poraženo, a tato skutečnost utváří celé dějiny. A národ Jahveho se pozvedne a prostoupí svět. Křesťanům je každý den jejich existence do rukou vkládáno dvojí: jednak odvážný čin, kterého se v historii dopustila Boží moc, a pak prosba k Matce Boží, aby měl tento čin dopad na svět za všech okolností.


Luigi Giussani