Luigi Giussani, Dare la vita per l'opera di un Altro (traduzione ceca)

Dát život za dílo Jiného

Sestavil Julián Carrón
Luigi GiussaniFraternità di Comunione e Liberazione 2022
Stránky: 100

Kniha Dát život za dílo Jiného je souborem přednášek a dialogů, které otec Luigi Giussani vedl během duchovních cvičení Fraternity Comunione e Liberazione v letech 1997-2004.
Autor nám s intenzitou myšlenek ukazuje, jak kultura naší doby způsobila odtržení smyslu života od zkušenosti. I tam, kde se Bůh nadále objevuje, není již pojímán jako smysl života, ale jako „entita“, která nemá žádný vztah k lidskému jednání; stejně tak realita je zbavována svého smyslu a své role znamení.
S tímto pojetím souvisí redukce křesťanství na etiku nebo na pouhý náboženský diskurz: je nabízen Kristus bez církve, bez těla v dějinách, a tak „zkušenost, kterou má člověk s Kristem, postrádá možnost ověření jeho současnosti, tedy pravdivosti toho, co o sobě řekl.“
Odkud tedy znovu začít? Z úžasu nad událostí setkání s lidskou přítomností plnou přitažlivosti (v níž se Kristus dává zakusit, v životě církve), tváří v tvář které vyvstává otázka: „Ale jak může být takový?“