Luigi Giussani, Proč církev (Perché la Chiesa - ceco)

Proč církev

LUIGI GIUSSANIPaulínky, Praha 2013
Stránky: 416

Od samých počátků se Církev chápala jako lidský fenomén, který v sobě nese božské. Církev vždy potvrzovala, že její existence překračuje lidskou realitu svých komponent a že je pokračováním události vstupu Krista do lidských dějin. Proč církev je třetím a posledním svazkem takzvané „Cesty“ – trilogie, jejímiž předchozími svazky jsou Náboženský smysl (Nové město, 2001) a Původ křesťanského nároku (Paulínky, 2012).
Giussani začíná u Církve jako komunity tvořené lidmi, kteří jsou si vědomi působení Ducha svatého, od kterého odvozují novou koncepci existence, plod obrácení. Poté popisuje rozvíjející se uvědomění církve o svých dvou elementech, božském a lidském. Giussani ukazuje, že pro ověření církevního nárok na vtělení Krista je nezbytná lidská zkušenost, protože u těch, kdo žijí život Církve, je vidět zrození jiného druhu života.

[Original title: Perché la Chiesa]