Šimon Petr

MAURO GIUSEPPE LEPORIKarmelitánské nakladatelství 2012

Přátelství, které mění svět.
V čem spočívá svatost? Mauro Lepori nás zve podívat se blíž na život sv. Petra. Ale neukazuje nám ho jen jako postavu, která je přítomná v určité historické události, sestupuje mnohem hlouběji. Až do srdce. Do srdce, které touží být milované. Které touží po plnosti. Jako to naše. Překládá nám Petrovu upřímnost, která je klíčem k jeho svatosti. Upřímnost, která se nevyhýbá námitkám, ale která vždycky končí „ale na tvé slovo“. Na tvé slovo udělám, co žádáš. Upřímnost, kterou nemůže zastavit ani zrada, ani jakýkoliv jiný hřích. I k nám Ježíš přichází každý den s otázkou: „Miluješ mě?“ Naše láska je naší svatostí. Ježíš nabízí přátelství, které mění svět. Mauro Lepori nás v úvodu knihy vybízí: „Můžeme a máme se vydat do školy Šimona Petra, do školy jeho cesty s Ježíšem, abychom Pána následovali tak, jak on chce, přilnuli k Pánu tak a milovali jej tak, jak on nám dá.“ Šťastnou cestu.