Apoštol Ježíše Krista

Promluvy o svatém Pavlu
BENEDIKT XVI.Karmelitánské nakladatelství 2009
Stránky: 140

Knižní vydání katechezí papeže Benedikta XVI., které pronesl na generálních audiencích během roku sv. Pavla.

Z obsahu:
1. Společenský, náboženský a kulturní kontext působení sv. Pavla
2. Pavlův život po cestu do Damašku
3. Obrácení sv. Pavla
4. Pavlovo pojetí apoštolské služby
5. Pavel, dvanáct apoštolů a předpavlovská církev
6. Jeruzalémský „koncil“ a konflikt v Antiochii
7. Vztah k předvelikonočnímu Ježíši
8. Pavlova eklesiologie: Církev jako „Tělo Kristovo“
9. Pavlova christologie: věčná preexistence a vtělení Ježíše Krista
10. Pavlova christologie: teologie Kříže
11. Pavlova christologie: rozhodující význam Vzkříšení
12. Pavlova eschatologie: očekávání Kristova druhého příchodu
13. Nauka o ospravedlnění: od skutků k víře
14. Nauka o ospravedlnění: od víry k skutkům a k lásce
15. Adam a Kristus: od (dědičného) hříchu ke svobodě
16. Úloha svátostí a církve
17. Duchovní bohoslužba
18. Teologické poselství listů Kolosanům a Efesanům
19. Teologické poselství pastýřských listů
20. Pavlovo mučednictví, duchovní dědictví a ekumena.