Blahoslavený Carlo Acutis

Nicola GoriPaulínky 2021
Stránky: 128

„Když Jan a Ondřej nalezli Krista, nechápali posmrtný život, nevěděli, co znamená ráj, ale měli něco, co bylo jako ráj, kus ráje: byl to kus něčeho Jiného.“ (don Giussani)

Příběh mladého italského studenta a nadšeného počítačového programátora Carla Acutise (1991-2006), který byl papežem Františkem blahořečen v říjnu loňského roku, je právě takový: dožil se pouhých patnácti let, jeho život však měl plnost, která přitahovala lidi kolem něj – rodinu, přátele, spolužáky, bezdomovce… Jeho každodennost, tolik podobná té naší, se stávala modlitbou. Mluvil jazykem víry v sekularizovaném světě a nikdo ho neměl za blázna. Stal se mostem mezi nebem a zemí.
Hnutí představuje cestu ke křesťanské dospělosti, která silně zazářila v životě tohoto italského chlapce, proto může četba nové knihy měsíce – tohoto krásného svědectví – obohatit i nás.