Dobývat nebe

Louis de WohlKarmelitánské nakladatelství 2012

Život svaté Kateřiny Sienské
Pohled, jímž autor zkoumá hrdiny svých románů, je připraven uchopit dimenzi člověka jako protagonisty historie, povolaného rozvinout jedinou, neopakovatelnou roli v odpovědi na Boží povolání.
Kateřina přijímá svobodně povolání a misii, ke které byla povolána. Ta ji přivádí mezi nemocné morem v Sieně a později do Avignonu, aby přesvědčila papeže vrátit papežský dvůr zpět do Říma.
„Mojí přirozeností je oheň.“ Tato slova sv. Kateřiny Sienské dobře vystihují sílu její osoby. Její výjimečnost se projevuje v každém gestu, v každé okolnosti, až ke svatosti života.