Dobrodružství velké lásky

MONIKA MARIA STÖCKEROVÁKarmelitánské nakladatelství 2011

Terezie byla úplně normální mladý člověk: schopný se nadchnout, otevřený pro všechno dobré a krásné v tomto světě, toužící po uznání a něze, dychtící po vědění, zvědavý a kritický, citlivý a svéhlavý… Poznala těžkosti i hraniční zkušenosti. Silnou vůlí a silou víry překonávala každou překážku svého života, který se stal jedinečným dobrodružstvím lásky.