Přervaný život

Deníky z let 1941-1943
ETTY HILLESUMKarmelitánské nakladatelství 2008
Stránky: 256

Tato mladá Židovka hledala velice intenzivně vlastní lidskou a duchovní totožnost. Čerpala přitom hojně ze Starého i Nového zákona. Neskončila v církvi a nedala se pokřtít, přestože byla uchvácena Ježíšem a jeho evangeliem. Nemůže být sice prohlášena navzdory nepochybné lidské i duchovní velikosti katolickou světicí, přesto ji pokládám za svou „soukromou osobní patronku“. Mnohokrát jsem ve skrytu srdce vzýval Etty ve společenství svatých a nedokážu se zbavit duchovního dojmu, že právě ona mě doprovází v mém setkávání s lidmi i při psaní. Jednou jsem jí to řekl na rovinu: „To sis asi, Etty, nepomyslela, že budeš kázat spolu s katolickým knězem – a co hůř: s jezuitou!“ (z předmluvy Józefa Augustyna)