Probuzení lidskosti

Reflexe ze závratného času
Julián CarrónFraternità di Comunione e Liberazione 2020
První vydání: Pdf / Epub

Redigoval Alberto Savorana.


Během několika málo týdnů se zdravotní nouzový stav vyvolaný COVIDem-19 stal společnou zkušeností. Všichni jsme se různými způsoby cítili být interpelováni. Situace izolace, ve které jsme se ocitli, se paradoxně stala příležitostí k velkému dialogu na dálku.
Kdokoliv se tím či oním způsobem snaží poměřovat s neočekávaným faktem, který vtrhnul do našeho každodenního života s tím, že nás donutil k drastické změně životního stylu a vyvolal urgentní otázky, které nedokážeme ignorovat. Jaké odpovědi jsou na úrovni situace?
Don Julián Carrón, ředitel fraternity Comunione e Liberazione se poměřuje s otázkami všech. A na těchto stranách nabízí příspěvek k společné reflexi.