Luigi Giussani, Rreziku edukativ (Il rischio educativo, albanese)

Rreziku Edukativ

Përkthyer në shqip nga Ferdinand Leka
Luigi GiussaniAssociazione Internazionale per la Solidarietà (SHIS) - Tirana 2011
Stránky: 140


Vepër thelbësore ndër më origjinalet e produksionit letral të Luigi Giussani-t. Rreziku edukativ shpreh shqetësimin i cili është në qendër të propozimit të tij siç citohet edhe tek Hyrja: "Tema kryesore për ne, në të gjitha diskutimet është diskutimi". Janë tre faktorët përbërës të propozimit edukati të autorit: Komunikimi i një tradite brenda një përvoje të tanishme, për t'i liruar të rinjtë dhe për t'i vendosur në kushte më të mira për të vlerësuar kritikisht çdo aspekt të realitetit.
Nga "rreziku" i përballimit me ambientin rrethues, trashëgohet dhe liria e atij që është edukuar: pra "bëhet". Shihët në këto fletë, freskia e një konceptimi edukativ i jetuar dhe i eksperimentuar më parë në Liceun "Berchet" në Milano e më pas si Professor në Universitetin Katolik të Milanos fryt i njohjes së thellë të natyrës njerëzore, dhe në të njëjtën kohë, të kushteve kulturore dhe historike qe karakterizojnë jetën e njeriut sot.
Kujdesi me të cilin kjo vepër është mirëpritur nga studiues të vendeve të ndryshme - nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Rusi, nga vendet afrikane në krahina të Azisë - vërteton rëndësinë dhe vlerën e një qëndrimi që i drejtohet çdo njeriu të kohës sonë. RReziku edukativ ripropozohet në një moment në të cilin adhe petagogjia italiane tregon kujdes dhe interes ndaj këtij shkrimi që përfaqëson një etapë thelbësore dhe më shumë aktuale në historinë e adukimit bashkëkohor.

[Original title: Il rischio educativo]