Přání Juliána Carróna ke svěcení Marka Mikuláštíka

Kněžské a jáhenské svěcení v Bratrstvu svatého Karla Boromejského.
Julián Carrón

Drazí:
Marek Mikuláštík a Francesco Montini
a Riccardo Aletti, Pietro Paiusco, Nicola Robotti, Luis Javier Rosales, Andrea SidotiDrazí,

jménem svým a jménem celého hnutí Comunione e Liberazione vám chci vyjádřit svou vděčnost a svou milující blízkost v tento rozhodující den vašeho života, ve kterém skrze vkládání rukou drahého Mons. Paolo Pezzi, arcibiskupa u Matky Boží v Moskvě, obdržíte kněžské a jáhenské svěcení.

Před církví a před světem svým velkodušným, totálním a definitivním “ano” zpřítomníte vzkříšeného Krista, který, jak napsal papež František v apoštolské exhortaci Christus vivit, «nás chce učinit účastnými na novosti svého vzkříšení. On je pravé mládí zestárlého světa a také mládí vesmíru, který očekává “v porodních bolestech” (Ř 8,22), že bude oděn jeho světlem a bude žít jeho život» (n.32).

Děkuji vašim drahým rodičům a přátelům, kteří vás provázeli až do dnešního dne, vašim představeným, zvláště otci Paolo Sottopietra, kterému posílám blahopřání k opětovnému zvolení generálním představeným Bratrstva svatého Karla.

Oděni světlem Kristovým a žijící jeho život
, budete moci přinášet do světa s věrností, svěžestí a kreativitou krásu charismatu otce Giussaniho, když budete spolupracovat na životě hnutí pro naději našich lidských bratří.

Vroucně objímám každého z vás

otec Julián Carrón

Milano, 18. června 2019