"Virus? Je to lupa otočená na mě."

Organizační stres, nepochopení, nepohoda pacientů. Na oddělení, které se stalo polní nemocnicí, se Luisa cítí utopená v obtížné práci zdravotní sestry. A ptá se "Co změní, že jsme křesťané?"

"Jasně, pro vás jsou tohle pekelné dny..." to mi řekl Alexandr, pacient, kterého jsem dneska ráno vezla na vozíku na rentgen hrudníku na místo určené pro naléhavé případy Covid-19 vedle pohotovosti. Je to tak, téměř 10 dní prožíváme péči o pacienty, která je uspořádaná jako polní nemocnice, kde je hmatatelný nedostatek tradiční organizace a nepohodlí pacientů. Setkali jsme se s úzkostí, strachem, slovní agresivitou, hledáním odpovědí, které (ještě) nemůžeme dát. A právě my, kteří jsme v první linii, jsme nevybavení, jakoby bezbranní vůči nové asistenční linii a k našim obtížím přidáváme ještě ty ostatních a riskujeme, že nás ta hromada zavalí.

Já ve svým lidstvím, které "bolí" a je nedokonalé, vidím že na sebe přenáším dynamiku a uzavřenost kolegů, stejně tak nepředstavitelný organizační tlak, převrácení odkazů a situací, a společně s pacienty čekám na odpovědi a léčbu: topím se. To, co ve mně vychází v těchto dnech najevo, je, že Covid-19 se stává lupou, která ukazuje, co mi chybí: vidím veškeré své fyzické a lidské omezení a ptám, kde je tedy ten nový subjekt vytvořený křtem.

"Co zahrnuje křest? To začneme chápat v setkání s živým křesťanským společenstvím; protože v něm se obnovuje paměť, která dává pokoj do srdce, spokojenost do duše a která stejně tak činí život bojovným, dává pochopit, že život je boj za potvrzení Krista." Tato pasáž z knihy dona Giussaniho Vytvářet stopy v dějinách světa, kterou právě čteme na škole komunity, dává konečný smysl všemu tomu, co žiji a co ještě přijde..

Luisa