Luigi Giussani

Luigi Giussani: Náboženský smysl

V letošním roce v nakladatelství Paulínky v novém českém vydání znovu vychází již klasické dílo italského kněze a zakladatele hnutí Comunione e Liberazione Luigiho Giussaniho Náboženský smysl. Přinášíme vám jeho recenzi.
Vít Machálek

Náboženský smysl je dílem, jehož četba může být začátkem křesťanské cesty (navazují na ně další dvě autorovy práce věnované „události Krista“ a otázce „proč církev“), není však zdaleka určeno jen křesťanům. Jak o něm ještě jako arcibiskup Bergoglio řekl dnešní papež, je „knihou pro všechny lidi, kteří berou své lidství vážně“.

Pojem „náboženský smysl“ by se dal definovat jako kladení si základních otázek o smyslu života, reality a všeho, co se děje. Slovo „náboženství“ ovšem v češtině výslovně odkazuje k Bohu, a proto název českého překladu Náboženský smysl zcela neodpovídá původnímu italskému názvu Il senso religioso. Latinský výraz religio je mnohem obecnější a může být chápan ve smyslu vztahování se člověka k existenci, ke skutečnosti či k tomu, co ho přesahuje (k nekonečnu).

Monsignore Luigi Giussani jej používá především v tomto posledním významu. Vede čtenáře k objevu pocitu prvotní závislosti, jehož velikost a působivost je očividná pro člověka v každé době. Jak v předmluvě napsané pro první české vydání Náboženského smyslu z roku 2001 konstatoval kardinál Miloslav Vlk, Giussani je veden „vášní pro rozum“, který se „dává do pohybu, když tuší tajemství“, a směřuje k mnohem hlubšímu chápání člověka než ideologie, které směřování lidského rozumu k nekonečnu potlačují.

Úvodní část Giussaniho knihy je spojena s kritikou redukcionistického používání rozumu, který je v pojetí řady moderních vědců a filosofů uplatňován jen ve vztahu k věcem přímo dokazatelným, takže se nemůže otevřít celé šíři skutečnosti. Náboženské přesvědčení může být ovšem i bez důkazů tohoto druhu plně racionální, tak jako je podle příkladu uváděného Giussanim nanejvýš rozumné věřit v existenci Ameriky, i když jsem v ní nikdy nebyl a na vlastní oči ji neviděl.

Přestože Il senso religioso vyšlo už v roce 1966, Luigi Giussani v této knize již v plné míře zaznamenal krizi pozitivistického a protináboženského paradigmatu moderní vědy a nástup paradigmatu „postmoderního“, jehož reprezentanti nijak nezpochybňují existenci nezměřitelného tajemství. Ve vynikající pasáži Náboženského smyslu autor připomíná Einsteinovy výroky na toto téma a pojednává o „faktoru x“, který se nachází za vědecky zkoumatelným světem, a přesto vyzývá vědce i lidi vůbec, aby byli jeho neúnavnými hledači. Čím více se totiž horizont vědeckého poznání posouvá, tím více vystupuje do popředí ono x, přesahující podmínky, v nichž se odehrává empirický výzkum. Podle Giussaniho slov je život „hlad, žízeň a touha po nejzazším objektu, který se objevuje na jeho horizontu, ale zůstává vždy za ním“.

Člověk je neustále odkazován k nekonečnu, a to jak svým rozumem, tak i svým srdcem. V jeho „náboženském smyslu“ se propojuje obojí. Jeho rozumová touha po co nejúplnějším poznání i touha jeho srdce po nekonečném dobru či nekonečném štěstí jej nutí hledat neznámé Tajemství, přičemž však lidské hledání bývá poznamenáno omyly. Giussani v závěrečné části své knihy uvádí hypotézu zjevení jako odpovědi na toto hledání. Ve zjevení se neznámé Tajemství ujímá iniciativy, dává se člověku poznávat a naplňuje to, po čem toužil. Křesťanství má s náboženským smyslem co do činění právě proto, že se nabízí jako nepředvídaná, ale plně rozumná odpověď na touhu člověka po životě, ve kterém objevuje a miluje své určení.

GIUSSANI, Luigi: Náboženský smysl: Otevřít se nekonečnu. Přel. Vítězslav Pavlík. Praha: Paulínky, 2020. 279 s.

Zdroj: hopeforeurope.eu