Zář očí. Co nás vytrhne z nicoty?

V této knize se Julián Carrón poměřuje s touto závratnou dobou, v níž nicota doléhá tak mocně na život každého tím, že vyvolává pochybnosti nad pozitivitou žití a nad poslední konzistencí reality, pro níž se zdá, že vše končí v nicotě, i my sami.

Kontext, který paradoxně nechává vyjít najevo nesnesitelnost žití beze smyslu a nezničitelnou touhu být chtěni a milováni. Poutavé srovnání s přítomnými událostmi a s nedostatečnými pokusy o přežití, mezi roztržitostí a zapomněním.
Hledání odpovědi, která by byla na úrovni výzvy: jedno «ty», které přijímá křik našeho lidství tím, že znovu vzbuzuje lásku k nám samotným a k našemu životu. Setkání s křesťanskou živou komunitou činí společnou cestu fascinující. Svědectví víry, která vstupuje do přítomné zkušenosti, vytvářejíc nové vědomí a náklonnost, víru schopnou zhodnotit vše to pravdivé, krásné a dobré, které potkává během cesty.

Úplné vydání knihy ke stažení zde.