Jean-François Millet, Zimní večer, 1867. © 2020 Museum of Fine Arts, Boston / Scala, Florencie.

Vánoce 2020. Plakát a video.

Letos doprovází Giussaniho text obraz Zimní večer od Jean-Françoisa Milleta.

"On je přítomný tady a teď: tady a teď! Emanuel. Všechno pramení odtud; všechno pramení odtud, protože tento fakt mění všechno. Jeho Přítomnost zahrnuje tělo, zahrnuje materii, naše tělo.
Přítomnost Krista, v každodennosti žití, zahrnuje stále více tlukot srdce: pohnutí Jeho přítomností
se stává pohnutím v každodenním životě. Nic není neužitečné, nic není odcizené, rodí se cit ke všemu, ke všemu, se svými velkolepými důsledky pozornosti vůči tomu, co konáš, pečlivosti ve věci, kterou děláš, loajality vůči tvému konkrétnímu dílu, houževnatosti v následování cíle toho, co konáš; stáváš se neúnavnějším. Vskutku, je to jako by nabýval obrysů jiný svět, jiný svět v tomto světě."

Luigi Giussani

Níže naleznete video k plakátu: italsky a anglicky.
Vánoční plakát