Foto Unsplash/Jonathan Riley

New York Encounter. Zásah realitou.

12. února Velké jablko znovu zažije svůj velký svátek. Předešlý ročník se věštecky nazýval Crossing the Divide ("Překonat rozdělení") a letos se čím dál více rozdělené a pandemií nemocné Spojené státy chtějí pokusit předvést v jiném světle. Rozhovor s Rir
Davide Perillo

„Ve skutečnosti nám to v této smutné době připadlo i vtipné vypůjčit si název z minulého ročníku, jelikož je pořád aktuální a možná je ještě autentičtější než vloni.“
Je pravdou, že v Americe po volební kampani, která rozdělila lidi na dvě poloviny, verších Amandy Gorman o „neúplném národu“, prvních dnech Bidenovy administrativy a dvojnásobném impeachmentu na D. Trumpa slogan Newyorského setkání 2020 Crossing the Divide zní stále stejně prozřetelně. Již vloni bylo snadné vypozorovat, že největší a nejnaléhavější potřeba bude spočívat ve znovuobnovení mezilidských vztahů, protože volební rok určitě ještě více prohloubí trhliny skryté pod povrchem Spojených států, zvětší příkopy mezi bohatými a chudými, republikány a demokraty a stoupenci hnutí Black Lives Matter a QAnon a stovkám stran a hnutí ztíží hledání jejich místa na politické scéně.

To, co však nebylo možné předvídat, byl Covid, který se začal šířit až ve dnech po Setkání a ani po roce jej stále neumíme zkrotit do té míry, aby bylo jasné, zda se ročník 2021 Newyorského setkání vůbec uskuteční.
„Naopak díky Bohu proběhne“, říká Riro Maniscalco, organizační ředitel celé akce. „Začíná 12. února čili o víkendu, což je pochopitelně pohodlnější, a samozřejmě online. Program je k dispozici zde: www.newyorkencounter.org. Téma letošního Setkání When Reality Hits čili Když na nás realita dopadá jsme všichni v těchto měsících opravdu cítili na své kůži.“

Co Vás vedlo k rozhodnutí stejně je zrealizovat?
„Přání zrealizovat je v naší organizační skupince stále doutnalo a mít přání, to už je velký dar. No a s tím vším, co se letos událo, se k našemu přání ještě přidal pocit naléhavosti. V současné tak neutěšené době – jsem v New Yorku již 26 let a tak intenzivně rozdělenou společnost jsem ještě nezažil – jsme se vícekrát sami sebe ptali, jak této situaci můžeme pomoct?“

A jak jste si odpověděli?
„Že jí můžeme pomoci naší zkušeností. Přemýšlel jsem o tom právě ve dnech útoku na Capitol Hill, když jsme ještě toho museli spoustu zorganizovat a dny začínaly modlitbou Angelus před jesličkami a Vánočním plakátem. Obsahem myšlenky, která nás vedla vstříc k Setkání, je hledání Jiného světa v tomto světě, jak o tom hovoří otec Giussani. A co my můžeme ostatním nabídnout? Svou životní zkušenost, která je díky bohu jiná, i se všemi našimi omezenostmi a nedokonalostmi, spoustou omylů a chyb, ale s nekonečnou touhou po setkání. Té je dnes více zapotřebí než kdy jindy. Je třeba mít doširoka otevřené srdce, dívat se a naslouchat, aby každý mohl pochopit, že jsme jeho největším darem, jako jsi ty pro někoho jiného. Může se to zdát titěrné oproti obrovským problémům, které tuto zemi trápí, ale jsem přesvědčen, že toto je jediná možná odpověď, osobní svědectví a projev více přitažlivé živoucí jednoty, než neustálé ideologické podporování tu jedné, tu druhé strany. Samozřejmě že jsme pak vedle naléhavosti vnímali i naši bezmoc.

V jakém smyslu bezmoc?
„Postupně jsme se naučili Setkání přetavit v opravdovou zkušenost z masa a kostí a současná situace, která se před námi otevřela, nám nabízí úplně novou dimenzi. New York sice není Itálie, ale výzvy jsou úplně stejné, konkrétně jak naše životní zkušenosti sdělovat a jak jednotlivá setkání přes web uskutečňovat. Vezměme si například hosty. Obrátili jsme se na naše přátele, kteří nám Setkání vždycky pomáhali zrealizovat, a zjistili jsme, že ochota určitých hostů byla paradoxně větší a že se přes aplikaci Zoom připojí i ten, kdo by jinak nemohl osobně přijít.
Ale jsme to pořád my, co se neustále trápíme otázkou, jak se s těmi lidmi přes obrazovku opravdově setkat. Vždyť nejkrásnější na setkání je obejmout se, povídat si tváří v tvář a sledovat dobrovolníky při práci, což přítomné vždycky nejvíc dojalo. Tak tentokrát uvidíme, jak to bude.
Samozřejmě že naše přání se nemění, chceme poslouchat příběhy opravdových lidí a ne vědátorů, kteří dokážou vyprávět o všemožném donekonečna. Chceme se s nimi poznat a chceme, aby se i oni mezi sebou poznali. I tohle je jeden z podnětů k hledání společných cest.“A nějaký jiný podnět?
„Teď mě žádný rychle nenapadá… Ale třeba když píšeme pozvánku, tak bychom měli být méně formalističtí a hned na pozvánku napsat, co bychom si asi řekli, až se osobně setkáme. Snažme se najít společnou cestu k dialogu i prostřednictvím způsobů, které se nám nabízejí. To samé platí i pro techniky, asistenty atd. I já se na Setkání těším a jsem velmi zvědavý, jak dopadne, a přitom vím, že podmínky nezměním, protože jsou už dané. Prostě musíme žít tady a teď a nezadržovat dech do doby, než se realita změní.“

Jaké jsou zajímavosti na programu?
„Pochopitelně že program je letos štíhlejší, nemůže účastníky unavit a utopit v moři videí. Ale pokud bych měl uvést jeden příklad za všechny, tak třeba sobotní setkání Not By Profit Alone. Považovali jsme za důležité věnovat se i tématu hospodářství v zemi, jako jsou Spojené státy, kde úspěch byl vždycky středobodem lidských snů. V této době však trh práce prochází zatěžkávací zkouškou. Lidé se sami sebe ptají, proč mají vůbec pracovat a k čemu je to dobré? Pokud by zkoušky, které dnes my všichni podstupujeme, dokázaly odpovědět na všechny tyto otázky, tak to by bylo krásné! A pak podle toho, jak to cítím, bych doporučil setkání nad tématem Růst sebevražd, který Amerika zažívá jako důsledek ztráty smyslu života a který bolí víc než problémy všedního dne. Ale nabízíme i příspěvek monsignora Pizzabally, monsignora Pierreho, Charlese Taylora…“

A výstavy?
„Výstavy jsou dvě a jsou i na videu. První se věnuje otci Giussanimu, který nám byl stále nablízku, a bude tomu tak i letos. Chtěli jsme, aby naše začátky byly všem známy. A druhá je věnována mosignoru Albacetemu. Co by si asi býval o této době pomyslel? Dalším paradoxem je, že virtuální prostředí i u Setkání otevírá nové horizonty. A tak letos budou všechny akce simultánně tlumočeny do španělštiny. V mnoha městech pak budou zřízeny tzv. watching stations. Diváci se už chystají, aby Setkání sledovali v klidu ze svých domovů, v rodinném kruhu nebo se svými přáteli. A mnoho z nich už má technická zařízení, aby mohli být v reálném čase přítomni schůzek, setkání a diskuzí prostřednictvím aplikace Zoom a společně si prohloubit různá témata. My jsme na to vůbec nepomysleli, ale někteří naši přátelé nás o to požádali, a tak jsme jim vyhověli. Prostě když někdo něco neví, tak se to naučí tím, že to dělá.“