Giovanni Francesco Romanelli, "Svatí Jan a Petr u hrobu" (detail), 1640. © Los Angeles County Museum of Art.

Velikonoce 2021. Video k plakátu.

Letos na velikonočním plakátu doprovází slova o. Giussaniho dílo ze 17. století od Giovanniho Francesca Romanelliho, apoštolové Jan a Petr u prázdného hrobu.

Lidé, mladí i ti, jejichž mládí pominulo, potřebují v posledku jednu věc: jistotu o pozitivitě svého času, svého života, jistotu o svém určení.

«Kristus byl vzkříšen» je potvrzení o pozitivitě reality; je to láskyplné potvrzení reality. Bez vzkříšení Krista je tu pouze jediná alternativa: nicota.

Kristus se tak jakožto Vzkříšený zpřítomňuje v každé době skrze veškeré dějiny. Duch Ježíše, vtěleného Slova, se stává pro člověka každé doby zakusitelným ve Své síle, která vykupuje život jedince i lidské dějiny, v radikální proměně, kterou působí v každém, kdo se s Ním střetává a jako Jan a Ondřej Ho následuje.

Luigi Giussani

Česky:Velikonoční plakát