Otec Anas, společník ve víře

Poselství Juliána Carróna u příležitosti úmrtí Antonia Anastasia, misionáře Bratrstva svatého Karla. „Od této chvíle již na něj nebudeme moci myslet, aniž bychom neměli před očima Petra a Jana stojící v úžasu před prázdným hrobem,“
Julián Carrón

Drazí přátelé,

bolest nad ztrátou našeho nejdražšího „Anase“ (otce Antonia Anastasia) nemůže zastínit vděčnost Bohu za to, že nám ho dal jako druha ve víře.

Uchvácen Kristem při setkání s charismatem otce Giussaniho, rozhodl se zasvětit svůj život misijnímu dílu jako kněz Bratrstva sv. Karla a hlásat všem to, co je nám nejdražší. Stal se tak druhem mnoha lidem - mladým i starším - a s nakažlivým nadšením vydával svědectví o významu Krista ve svém životě.

Jeho svědectví vyvrcholilo v poslední fázi jeho života, kdy se odevzdal Kristu v utrpení a připodobnil se mu na kříži, aby spolu s ním vstoupil do „nebeského království, které je završením každého svátku / po kterém srdce toužilo“ (Jacopone da Todi).

Od této chvíle už nebudeme moci myslet na Anase, aniž bychom neměli před očima Petra a Jana stojící velikonočního rána v úžasu nad prázdným hrobem. Smrti, kde je tvé vítězství?
Na přímluvu otce Giussaniho prosíme Pannu Marii, aby nám ho znovu tajemně, ale reálně navrátila, aby nás z nebes i nadále doprovázel na naší cestě na tomto světě.

Otec Julián Carrón

PDF