(Foto: Iam Os/Unsplash)

Carrónův dopis kardinálu Farrellovi

Dopis, který poslal don Julián Carrón, prezident Fraternity Comunione e Liberazione, kardnálu Kevinu Farrellovi, prefektovi Úřadu pro laiky, rodinu a život.

Vaše eminence,

na základě dopisu, ve kterém jste mi nastínil text Dekretu o výměně vedoucích v mezinárodních sdruženích věřících, si přeji Vás ujistit, že Centrální diakonie Fraternity Comunione e Liberazione zajistí splnění podmínek takovým způsobem a v takovém čase, jak je stanoveno dekretem samým.

Ve víře v Krista, s uctivým pozdravem

Don Julián Carrón

Milán, 12. června 2021