Otec Giussani a blížící se sté výročí jeho narození

V roce 2022 uběhne sto let od narození zakladatele hnutí Comunione e liberazione. Tento okamžik nám může nabídnout příležitost jej blíže poznat a podělit se o jeho odkaz, který si už mnozí celým svým životem nesou. Přicházíme s nápady, jak můžeme přispět.

V roce 2022 oslavíme 100. výročí narození služebníka Božího otce Luigiho Giussaniho (1922–2005). Tento okamžik nám může nabídnout příležitost jej blíže poznat, podělit se o jeho odkaz, který si už mnozí celým svým životem nesou, a ucítit jeho vibrující vlny víry, které svým příkladem mezi nás vysílal pro dobro církve a celé společnosti.

„Jaký postoj máme k tomuto jubileu zaujmout? No, nebude nás přeci zajímat oslava jako taková, pokud by však neměla nějaký pádný důvod, ale potvrdit to, co v nás otec Giussani zanechal,“ řekl Julián Carrón na nedávných duchovních cvičeních Fraternity (Bratrstva) hnutí Společenství a osvobození a účastníky seznámil s činnostmi zahájenými pro nadcházející výročí: „Co má otec Giussani společného s tolika výzvami, kterým musíme každý den čelit? Co v nás jeho odkaz dnes zanechává?“ Položením si těchto otázek byla zahájena celá řada iniciativ, které se nyní realizují, a na něž navážou další projekty:

Mezinárodní výzva akademiků k zaslání příspěvků
Akademická komise pro 100. výročí narození Luigiho Giussaniho přišla s mezinárodní výzvou k zaslání příspěvků, kterou oslovila badatele z celého světa a požádala je o napsání esejů na téma „Myšlenky otce L. Giussaniho“ v rámci tří hlavních oblastí: teologicko-náboženské, filozoficko-antropologické a výchovně-pedagogické. Teologická fakulta v Luganu po uspořádání konference s názvem: „Luigi Giussani – teologická cesta a ekumenická otevřenost“ v prosinci 2017 převzala funkci mezinárodního akademického centra pro podporu této výzvy. Došlé příspěvky se v současné době vyhodnocují akademickou komisí, aby mohly být souhrnně vydány a případně s nimi podniknuty další akce.

Soutěž o ceny
Fraternita hnutí Společenství a osvobození vyhlásila Mezinárodní cenu za závěrečnou magisterskou práci a Mezinárodní cenu za závěrečnou doktorskou práci vypracovanou na téma „otec L. Giussani“ za účelem podpory znalostí o jeho osobnosti a díle. Tyto ceny budou uděleny absolventům vysokých škol celého světa, kteří již ukončili svá magisterská a doktorská studia a dosáhli příslušného titulu na italské nebo zahraniční univerzitě. Pro seznámení se s propagačním materiálem a pravidly této soutěže a zaslání napsané práce viz internetové stránky: bandotesigiussani.comunioneliberazione.org.

Virtuální výstava
Cílem tohoto obsahem bohatého projektu, jehož navrhovateli a kurátory jsou Monica Maggioni a Dario Curatolo, je bezprostředním a jednoduchým způsobem šířit znalosti o otci Giussanim. Tato virtuální výstava v digitálním světě bude vícejazyčná a na celém světě ji budou moci využívat a sdílet jak jednotlivci, tak menší skupiny. Dále se plánuje vytvořit vícejazyčný formát základního nastavení, který může být využíván kulturními centry a komunitami věřících obecně u příležitosti různých setkání a iniciativ.

www.clonline.org
Tato část webových stránek věnovaná otci Giussanimu vznikla jako součást oslav 100. výročí a bude obohacována o stále nový obsah včetně zveřejňování různých příspěvků a osobních svědectví.

Biografie
Na jaře roku 2022 španělský novinář Fernando De Haro plánuje publikovat životní příběh otce Giussaniho.

Čím mohu osobně přispět?
„Rok 2022 je příležitostí pro vyjádření osobního svědectví o otci Giussanim, který oslňoval druhé, jež se s ním mohli setkat, a o tom, kým je pro nás dnes. Z tohoto důvodu oslovujeme všechny osoby, které mohou svůj příspěvek na toto téma poskytnout,“ dodal na duchovních cvičeních Julián Carrón.

U příležitosti chystané komunikace na webových stránkách a virtuální výstavy všem zájemcům nabízíme konkrétní zapojení na 100. výročí narození otce Giussaniho. Za tímto účelem je možné zasílat svá osobní nebo společná svědectví, čili různé texty, fotografie s krátkými popisy, audio nebo audiovizuální materiál apod., které odpoví na tuto prostou otázku: „Kým je otec Giussani pro nás dnes?“

Na internetu byly založeny webové stránky se všemi podrobnostmi a praktickými radami pro zasílání vlastních příspěvků od 7. června do 15. září.

Kdokoli by se chtěl jednotlivých iniciativ a příležitostí k setkání zúčastnit, nechť se pro získání příslušných informací o akcích obrátí na sekretariát organizačního výboru pro 100. výročí.

Pro účely získání informací, rad a doporučení viz: centenario@comunioneliberazione.org.