Julián Carrón rezignoval na funkci Prezidenta Fraternity CL

Dopis Fraternitě. Toto rozhodnutí, vysvětluje, má být nápomocné „k tomu, že se změna vedení, ke které jsme volání Svatým Otcem, odehraje ve svobodě, jež takový proces vyžaduje“.

Generální dekret Sdružení věřících, který upravuje výkon řízení v mezinárodních sdruženích věřících, schválený Dikasteriem pro laiky, rodinu a život, platný od 11. září 2021, stanovuje, že „mandáty v centrálním řídícím orgánu na mezinárodní úrovní mohou mít trvání maximálně po dobu pěti let pro každého“ (čl. 1) a že „stejná osoba může pokrýt funkci v centrálním řídícím orgánu na mezinárodní úrovni maximálně po dobu deseti let“ (čl. 2).
Vatikánský úřad dále stanovuje, že „sdružení, ve kterých jsou v okamžiku uvedení v platnost tohoto dekretu svěřeny funkce v centrálním řídícím orgánu na mezinárodní úrovni členům, kteří přesáhli limity uvedené v čl. 1 a 2, musí zajistit nové volby nejpozději do dvaceti čtyř měsíců od zahájení platnosti přítomného dekretu“ (čl. 4), tedy nejpozději do 11. září 2023.
Vzhledem k tomu, že don Julián Carrón je prezidentem Fraternity Comunione e Liberazione víc než deset let, rozhodl se rezignovat na tuto funkci, aby dal ihned prostor procesu změny žádané po mezinárodních sdruženích věřících uznaných Svatým stolcem.

Zde je dopis, kterým dnes don Carrón oznamuje rozhodnutí všem členům Fraternity CL:


Milán, 15. listopadu 2021

Milí přátelé,
v této choulostivé chvíli života hnutí jsem se rozhodl předložit svoji rezignaci na post prezidenta Fraternity Comunione e Liberazione, aby byla nápomocná k tomu, že se změna vedení, ke které jsme voláni Svatým Otcem prostřednictvím dekretu o výkonu vedení uvnitř hnutí, odehraje ve svobodě, jež takový proces vyžaduje.
To povede každého z vás, aby přijal osobní zodpovědnost za charisma.
Bylo mi ctí vykonávat po léta tuto službu, ctí, která mě naplňuje pokorou pro má omezení a jestli jsem před někým z vás neobstál. Děkuji Bohu za dar společenství, z kterého jsem se mohl těšit, tváří v tvář podívané na vaše každodenní svědectví, z kterých jsem se neustále učil a z kterých se chci učit i nadále.
Přeji vám, abyste prožívali tuto okolnost jako příležitost k růstu vašeho církevního sebeuvědomění, abyste mohli nadále svědčit o milosti charismatu darovaného Duchem Svatým donu Giussanimu, které činí Krista reálnou, přesvědčivou a určující přítomností, jež nás zasáhla a vtáhla do proudu nového života, pro nás i pro celý svět.

Stále váš,
Julián Carrón