David Schindler (Foto: Pontifical John Paul II Institute)

David Schindler. Prosperiho poselství

Poselství komunitám hnutí Společenství a osvobození ve Washingtonu a Spojených státech amerických k úmrtí amerického teologa, prvního šéfredaktora severoamerického vydání časopisu Communio. A velkého přítele dona Giussaniho a hnutí

Vážení přátelé,
jménem celého hnutí vyjadřuji nejhlubší soustrast dětem, rodině a vám všem v době velkého smutku nad ztrátou našeho přítele a bratra, profesora Davida L. Schindlera, který odešel na věčnost dne 16. listopadu.

Mnozí Davida znají díky jeho vědecké práci, která je plodem přátelství a intenzivního a vášnivého dialogu s osobnostmi, jako jsou von Balthasar, Ratzinger, Jan Pavel II. a don Giussani. Šéfredaktor časopisu Communio, International Catholic Review, patřil k největším severoamerickým katolickým teologům naší doby. Hybnou silou jeho vnitřního života byla myšlenka na Boha, který "má co do činění se vším, je středobodem všeho, v každém okamžiku", jak často opakoval.

Poté, co se stal řádným profesorem na Notre Dame University, opustil prestižní univerzitu a začal vyučovat na nově vznikajícím Institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu ve Washingtonu. U Jana Pavla II. a různých jemu blízkých autorů nalezl ono vnímání Bytí jako daru a lásky, které tvoří podstatu Boha, člověka a dějin. Jeho služba církvi našla své vyjádření také ve vzdělávání stovek lidí, kteří díky jeho přednáškám objevili pravdu a hloubku víry. Mnozí z nich se obrátili k víře.

David cítil nesmírnou blízkost s donem Giussanim. Často se s ním setkával. Pomáhal nám propagovat knihy Il senso religioso (Náboženský smysl) a Il rischio educativo (Riziko výchovy), a to jak pořádáním konferencí ve Washingtonu, tak prezentací prvního dílu v OSN v New Yorku v roce 1997. Byl velkým přítelem sdružení Memores Domini a Bratrstva svatého Karla Boromejského a v mnoha ohledech sdílel jejich cestu. Připomínal, že "život je dar a s Boží milostí je třeba svůj život plně a zcela odevzdat Bohu" pro štěstí lidstva a plodnost církve.

Jsme mu neskonale vděčni za jeho přátelství a za jeho živé svědectví o cestě ke svatosti, ke které jsme všichni povoláni, a připojuji se k vašim modlitbám, aby se za něj Panna Marie přimluvila u Pána, aby ho přijal do své slávy.

Davide Prosperi