"Nechť plane ve vašich srdcích tento svatý prorocký a misionářský neklid"

Knížečka z audience Svatého otce Františka udělená hnutí Společenství a Osvobození u příležitosti stého výročí narození dona Luigiho Giussaniho dne 15. října 2022, Svatopetrské náměstí

"... Sešli jsme se, abychom si připomněli sté výročí narození otce Luigiho Giussaniho. Činíme tak s vděčností v srdci, jak jsme slyšeli od Rose a Hassiny. Projevuji svou osobní vděčnost za to, že jsem jako kněz mohl meditovat nad některými knihami otce Giussaniho a nad vším, co dokázal zasít a všude šířit pro dobro církve. Dělal jsem to jako mladý kněz a činím to i nyní jako nejvyšší pastýř. A jak by na něj ti, kdo byli jeho přáteli, dětmi a učedníky, nemohli vzpomínat s upřímnou vděčností? Díky jeho pilnému kněžství, otcovství a svědectví o Kristu rostli ve víře jako v daru, který dává životu smysl, lidský rozměr a naději... "
(z promluvy papeže Františka)

Knížečka z audience