Benedikt XVI. (Foto: Ansa/Osservatore Romano)

Benedikt XVI. „Opravdový gigant víry“

„Byl autentickým otcem církve a též otcem, který měl rád každého muže a ženu této doby. Přestože pociťujeme bolest, jsme Bohu nesmírně vděční za dar přítele a průvodce na cestě jako on“. Prohlášení Davida Prosperiho.
Davide Prosperi

Jménem hnutí Comunione e Liberazione vyjadřuji náš hluboký zármutek, ačkoli naplněný nadějí, a upřímnou soustrast za odchod emeritního papeže Benedikta XVI. do nebe, opravdového giganta víry a horlivého svědka krásy života poznačeného setkáním s Kristem. Byl autentickým otcem církve a též otcem, který měl rád každého muže a ženu této doby. Obzvláště byl bezpochyby otcem, jenž choval vřelý vztah k nám z Comunione e Liberazione. Ve světě, který zmateně hledal smysl života, Benedikt totiž sloužil církvi tím, že všem ukazoval, použiji-li jeho slova, jak „se inteligence víry stává inteligencí reality“. Celé jeho magisterium se vyznačovalo pevným přesvědčením, že přiměřenou odpovědí na otázky současného člověka je událost, jež zpřítomňuje křesťanství jako v první den a je schopné utvářet živý lid. V tomto bodě se již od počátku ocitl blízko donu Giussanimu, s nímž navázal opravdové a hluboké přátelství, jež přetrvalo po celý život.

Přestože pociťujeme bolest, jsme Bohu nesmírně vděční za dar přítele a průvodce na cestě jako on. Jsme si jisti, že jeho svědectví přinese stále více ovoce v životě papeže Františka a církve, a proto i v životě každého z nás. Prosme Toho, jehož v životě tak miloval, aby Benedikta přijal do blaženosti ráje, odkud bude moci doprovázet celou církev a naši Fraternitu na cestě k oné svatosti, již nám on ukázal tím, že dal život za dílo Jiného jakožto „pokorný služebník na vinici Páně“.