Zleva: Giuliana, Sofia, Adrianna a další dva přátelé

Nový způsob komunikace

Giuliana, Sofia a Adrianna jsou hvězdami podcastu „Poutníkova duše“ (The Pilgrim Soul), který začal jako cesta k přátelství na dálku, ale nyní ho poslouchají stovky lidí ve 25 zemích. Z lednového vydání Tracce.
Luca Fiore

„Vítejte zpět v podcastu Poutníkova duše, který pojednává o cestě víry v dnešním světě. Jsme Giuliana, Sofie a Adriana.“ Takto začínají jednotlivé epizody série dialogů, které se zrodily během pandemie a jejichž cílem je udržet přátelství na dálku. V současné době poslouchá tento podcast asi šest set lidí z 25 zemí světa. První epizody z prosince 2020 jsou věnovány vztahu mezi prací a svatostí. Ty další, kterých je nyní již 38 a které se vysílají každý měsíc, se týkaly témat, jako je křesťanský smysl pro pohostinnost, výzva k utrpení, hodnota modlitby, výchova dětí, Svatý týden, konflikt mezi lidmi a národy... Ke vzniku těchto diskusí přispěly zkušenosti a poznatky, které kamarádky získaly z hnutí. Přišel zájem ze strany nejen příbuzných a přátel, ale i neznámých lidí, katolíků i nekatolíků, kteří se s podcastem setkali různými způsoby díky internetu.

S nápadem na podcast přišla Sofie, pětadvacetiletá studentka doktorského studia neurovědy na univerzitě v Cambridge, která do něj zapojila svou sestru Giulianu, právničku a maminku z Washingtonu, a jejich společnou kamarádku Adriannu, která pracovala u amerického námořnictva a aktuálně je na mateřské dovolené, protože se stará o své dvě děti v Boise ve státě Idaho. „Do Anglie jsem tehdy přijela studovat doktorský program, když začal lockdown," vypráví Sofie, a „začala jsem pozorovat, jak mě i mé okolí ovládá strach a opuštěnost. Pak se mi dostal do rukou článek, který v těch týdnech napsal otec Julián Carrón a v němž říká, že si nemůžeme nechat ujít takovou příležitost, kdy si můžeme ověřit, co je v životě opravdu důležité.“ Sofii tato výzva velmi oslovila a díky práci na škole komunity začala v těch měsících, které si všichni pamatujeme jako temné období, prožívat nečekanou radost. „Moje srdce to chtělo všem vykřičet. Koukala jsem se na lidi kolem sebe a říkala si: „Nebojte se! Je tu Někdo, kdo je s vámi!“

Jak si tento objev chránit? Jak oslovit „všechny“ v době, kdy byla povolena pouze jedna procházka denně kolem domu? „Potřebovala jsem, aby mi denně volali zpět. A hnutí, jeho myšlenky, ke mně pronikají skrze tváře: tváře mé rodiny a blízkých přátel.“ V určitém okamžiku moje touha nabrala zřetelnější obrysy: „Potřebovala jsem přátelství, které by bylo otevřené všem. A napadlo mě, že o tom začnu mluvit se sestrou a Adrianou.“ A v tomto dialogu vznikl nápad na tvůrčí projekt, který by měl podobu podcastu. Tak se zrodila Poutníkova duše: dialog, který se každý měsíc nahrává na dálku a v němž tři kamarádky diskutují o tématu souvisejícím s okolnostmi a podněty, které vycházejí ze života hnutí. Z názvu podcastu je hned jasné, že tematicky jde o touhu prožít jako poutníci tajemství toho, co se děje, aniž bychom zastírali obtíže, pochybnosti či nejistotu. Diskuze čerpá z významné literární tvorby otce Giussaniho a dalších autorů, jako jsou Jan Pavel II., Dorothy Day, Joseph Ratzinger, Matka Tereza, svatý František Saleský, T. S. Eliot, Otec Pio, Adrienne Von Speyr a řada dalších. Na konci každé části doporučujeme texty k danému tématu a další zajímavosti z oblasti kultury. „Hnutí nás vychovává k tomu, abychom v umění, hudbě nebo literatuře rozpoznávali znaky náboženského cítění člověka," vysvětluje Sofia, „hluboké potřeby srdce se objevují v mnoha formách tvořivosti spolu s náznaky, že odpovědí na ně je Kristus.” Kromě postřehů je vyslovena také „výzva“, tedy gesto, které má pomoci zajistit, aby zamyšlení nad tématem nezůstalo jen u abstraktní úvahy. „V části, ve kterém jsme se zabývaly konflikty mezi lidmi, jsme požádaly posluchače, aby určili někoho ve svém životě, komu se potřebují omluvit, a aby se mu šli omluvit.“

Pro tyto tři kamarádky je podcast Poutníkova duše velmi obohacujícím zážitkem. Pro Adriannu je to prostředek k udržení kamarádství, které jak říká, považuje za nesmírně důležité.
Prostřednictvím školy komunity získáváme možnost rozpoznávat tajemství ve všem, co existuje. Život se tak stává smysluplnějším, důležitějším a snáze v něm můžeme dojít ke spáse.“ Giuliana dodává: „Je krásné, jak v našem vztahu neustále objevujeme nové věci. Z jejich pohledu na svět jsem si něco odnesla a vrátila jsem se do svého života s jiným názorem. Témata, která probíráme, neponechávají nic stranou, a tak mi ani nedovolují oddělit části mého života od setkání s Kristem. Je to neustálé volání po poctivosti, ale je to volání s obrovskou něhou a láskou, protože vychází z úst mých přátel. Pokaždé, když natáčíme další díl, se cítím mladší a svěžejší, protože cítím někoho, kdo mě na cestě při mých strastech i radostech provází.”

Nicméně oddělit osobní rovinu od roviny posluchačů není snadné. „Je krásné vidět, že Duch svatý skrze nás vytváří něco i v druhých," vysvětluje Sofie, „vidíme to, když nám lidé píší své dotazy a poděkování. Ty se tak stávají pomocníkem na mé cestě. A díky tomu se změnil můj pohled na ostatní, na ty, které potkávám na ulici, protože vím, že v nich dřímá bohatství touhy, kterou chci vidět růst. Dnes se ve srovnání se svými začátky cítím otevřenější, a jsem plna naděje a touhy po tom, aby Krista poznali všichni."

Hans žije v Liverpoolu, ale dlouhou dobu žil ve Spojených státech. V hnutí se angažuje již několik let a na podcast narazil náhodou. Teprve po poslechu několika dílů zjistil, že autorky podcastu mají také spojitost s hnutím. „První, co mě zaujalo, bylo jejich přátelství, které jim umožnilo mluvit o víře úplně jinak, než jak jsem vždycky slyšel. A dělají to velmi intimním způsobem. Počínaje tím, co se děje u nich doma, s jejich dětmi, s jejich spolužáky z vysoké školy. Nejde jen o abstraktní diskusi o teologii nebo církevní nauce. Snaží se, aby víra svým obsahem reagovala na to, s čím se každý musí vypořádat. A pak mě asi nejvíc ohromuje, s jakou hloubkou a inteligencí k problematice přistupují.“ Micheal rovněž zmiňuje, že se od církve a hnutí odklonil a v létě 2021 do hnutí znovu začal docházet. Přibližně ve stejné době začal poslouchat podcast: „Během několika měsíců jako bych se znovu setkal s podstatou víry. Podcast mi pomohl získat nový pohled na církev, na svět i na sebe samého. Osobně se mi nejvíce líbil díl s názvem Sdílení evangelia, kam pozvali otce Colina Parrishe. Způsob, jakým mluvil o studu, mi pomohl získat k sobě něhu, které jsem nikdy předtím nebyl schopen. Sofie, Adrianna a Giuliana jsou opravdu skvělé kamarádky. Doprovázejí mě na cestě k Osudu.“

Genevieve poslouchá jejich podcast z Christchurch na Novém Zélandu. Otec Andrew je poslouchá z Gettysburgu v Pensylvánii. Bekah je protestantka, která se chtěla dozvědět více o katolicismu. Nelly se narodila jako katolička a konvertovala k protestantství. Říká, že prochází krizí víry, a tento odkaz našla na webových stránkách Americké asociace katolických vědců (American Association of Catholic Scientists). Kristina říká, že začala číst knihy vydané hnutím Společenství a osvobození a že podcast Duše poutníka ji podnítila k hledání své blízké komunity.

Na začátku tohoto dobrodružství si tři kamarádky řekly: „Dáme Hospodinu naše skromné oběti a necháme ho, aby si s nimi dělal, co chce.“ I dnes se ještě cítí v tom, co vnímají jako poslání, málo kompetentní. Sofie se přiznává: „Ve víře a v naplňování myšlenek otce Giussaniho mě čeká ještě hodně práce. Ale právě tato práce mi pomáhá jít cestou, kterou mi ukázali, a v srdci nesu potřebu podělit se o to, s čím jsem se setkala. Z této touhy se zrodil nový způsob předávání našich zkušeností, který, jak se zdá, oslovuje i lidi, kteří by jinak knihy otce Giussaniho nikdy nečetli, ale jsou ochotni naslouchat povídání mezi přáteli. Mé nedostatečné zkušenosti tedy nejsou překážkou, ale odpovědností."