Don Giussani

"Křesťan musí být Spartakus". Don Giussani a revoluce

Tváří v tvář nepřátelství světa, které je stále zákeřnější a všudypřítomnější (říká se mu konformismus), vyzval zakladatel CL k odporu: "Svoboda především, svoboda je člověk".
Giancarlo Cesana

"Jsem Elena z Florencie. Po měsíci školní docházky obsadilo mou střední školu asi 20 lidí. Došlo k tomu, že náš manifest na začátku roku okamžitě zmizel, časopisy, které jsme připravovali, byly roztrhány, protože byly považovány za nástroje útlaku, a proto měly být zničeny, bránili mi v tom, abych mluvila se studenty, kteří se přišli zeptat na můj názor, dokonce mi vyhrožovali, že mi neumožní vstup do školy, protože jsem z CL, a já jsem se jich chtěla zeptat: proč tolik nepřátelství vůči nám?"

Tato otázka byla položena donu Luigimu Giussanimu na setkání lídrů Studentské mládeže v roce 1994. Don Giussani se rozhodl na ni odpovědět adekvátně" a "analyticky", protože je to otázka, kterou si sám pokládal o čtyřicet let dříve, když začal vyučovat náboženství na státní střední škole, kdy musel "vystoupat proslulé čtyři schody k Berchetově gymnáziu mezi chodníkem a vchodem do školy [...] Vcházel jsem, abych vyvrátil předsudky, abych odpověděl na otázku: proč tolik nepřátelství?".
Chci zde navázat a odpovědět, protože odpověď je tvrdá a důrazně připomíná naši přítomnost a úsudek o světě kolem nás. Dovolím si citovat s jistou obsáhlostí, protože se bez toho neobejdeme, chceme-li vystihnout tón a napětí tématu.
Text je převzat z knihy Realita a mládí. Výzva (str. 105-112), na kterou mě upozornil můj přítel Michele Cantoni, zapálený učitel na střední škole v Luganu. "Je to opravdu jako z jiné doby," říká Michele. Jako ukázka chování docela ano, říkám já, pokud jde o podstatu tak vůbec ne. Pojďme se na to podívat.


Říše útlaku

"Především," poznamenává Giussani, ", jak se člověk postupně vyvíjí, tedy od dítěte směrem k dospělosti [...] myslí, cítí, a jedná podle standardů vytvořených nástroji sociální difúze". Ty byly ve starověku velmi omezené. Lidé mohli být "navenek" utlačováni despotismem "císaře" a jeho "vojáků", ale když se jednalo o obvyklou společnost, rodinu, příbuzné a přátele, mohli si v podstatě myslet a dělat, co chtěli, "mnohem více než nyní". Nyní, s novými komunikačními nástroji - vzpomeňme tzv. sociální sítě - "císař proniká k vám, i když jste v posteli", do soukromí vašeho domova, když čtete noviny nebo si pustíte televizi". V myšlenkách, citech a činech vás zotročuje, aniž byste si to uvědomovali.

"Nikdy nebylo otroctví tak rozsáhlé, tak všudypřítomné a tak hluboké jako nyní. Nyní by to měl Spartakus [otrok, který se vzbouřil proti moci Říma] mnohem obtížnější... Obvinili tebe (dívku (učitelku?) z útlaku: ale útlak je normální systém komunikace. Proč ti zabránili ve vstupu do školy? Protože utlačují oni. A ty jsi vstoupila do školy pro to málo, co není potlačené, pro to co sis myslela a chtěla.“

Giussani cituje Salvatora Garofala - biblistu, jenž zemřel na konci minulého století - který výslovně vyzývá ty, kdo chtějí zachránit sebe a v ještě větší míře křesťanské svědomí, ke vzpouře, jak to učinil Ježíš, který "přišel na tento svět, aby s ním polemizoval"; "křesťan musí být nutně Spartakem", byť je "maličký" a ne tak dobrý ve škole. Historie hnutí se začala psát v okamžiku překonání prvního ze čtyř schodů, které tvořily práh Berchetova gymnázia. To, že dívka, která položila tuto otázku, patřila k lídrům hnutí Studentské mládeže (Gs), a to, že jsme dnes tady, je díky Hnutí, které se rozšířilo do téměř stovky zemí po celém světě, dokonce i do pustých sibiřských stepí. Giussani pod dojmem toho, že vše začalo na jednom místě, vyslovil následující krédo: "jeden bod, jeden krok!".


Na obranu života lidí

Je však třeba udělat krok, stejně jak to udělal Giussani a mladí lidé, kteří ho podporovali, proti hrůze z toho, co Pasolini nazýval "konformismus":

"Zestejnění neboli "zglajchšaltování" všech hlav, všech srdcí a všech způsobů života, to znamená usmrcení národa, protože národ se skládá z lidí a žádný člověk není stejný jako druhý, jak myšlením, tak srdcem a povahou. Lidé jsou tvůrci; konformní lidé - i kdyby jich bylo stokrát, tisíckrát víc - nic nevytvoří: opakují se, nebo spíše se opakují v úpadku."

Dnes mají všichni tendenci kráčet stejným směrem a mění ho podle toho, jak fouká vítr. Ti, kdo jdou opačným směrem než dav, jsou možná nejprve vpuštěni, pak jim někdo brání, zadržuje je, bije je, ubližuje jim, aby dostali strach, a především se nakonec unaví do té míry, že se přizpůsobí obecnému cítění a chování. Je třeba se vzepřít, třeba tím, že místo tří metrů zdoláme jediný, a třeba z plna hrdla vykřikneme: "Svoboda především, svoboda je člověk". To je křesťan, takový byl křesťan v dějinách, a pokud tomu tak není, není křesťanem". Giussani je radikální.

"Jaká je jediná odpověď na konformismus? Udělat revoluci. Není to můj koncept, je to koncept Ježíšův, je to první slovo, které Ježíš vyslovil: "Změňte svou mentalitu", změňte svůj způsob uvažování, vidění, cítění, ochutnávání, milování, konání [...] jako řeka vylévající se z břehů, kterou nikdo nikdy nezastaví - a my jsme po dvou tisících letech důkazem, že ji nikdo nemůže zastavit. [...] Člověk "je", pokud se "mění". Pokud není schopen změny, není to člověk: je to věc."

A obrátil se na tázající se dívku:

"Nemohou jinak než tě nenávidět - moje přítelkyně -, protože nejsi jako oni. Není to tak, že by ses narodila proti nim, naopak, jsi zrozena, abys vykřičela to, po čem v hloubi srdce touží, ale co potlačili, protože i oni se podrobili a rádi by si podrobili i tebe. Křičíš tak, abys v nich probudila, pokud je to možné, prapůvodní srdce, rozum, touhu po plném vysvětlení, po pravdě a plném požitku, po štěstí; křičíš tak, abys probudila tyto základní pocity [...]. Pokud se vzepřeš obecnému mínění, nebudou tě uznávat, nebudou tě moci chválit, noviny o tobě nebudou psát, pokud nevyvoláš nějaký skandál, tvoje tvář se nikdy nedostane do záběrů televizních stanic.“


Zatvrzelá srdce a eliminace jiných osob

A dnes? Časy se změnily, říká Michele. Již neexistuje nepřátelství a násilí, jehož intenzita již byla v 90. letech 20. století nižší než v 70. a 80. letech. Je zde přítomná apatie a lhostejnost, odcizení a osamělost. Mladí lidé zaujali "ležící polohu", podle oblíbeného obrazu, odolávají výzvám, které by je chtěly pozvednout, jsou necitliví k tomuto volání. Citlivější jedinci se velmi obávají o svůj úspěch, zejména v práci, jsou nejistí v citových vztazích, nejsou schopni přijímat dlouhodobá řešení a přebírat trvalou odpovědnost za ostatní. Samozřejmě existují výjimky, ale takové je celospolečenské klima. Existuje konformismus v tom smyslu, že převládající postoje jsou podobné a míří stejným směrem, jako ty výše popsané. Podle mého názoru se jedná o konformismus z opuštění. Nejde o konformitu myšlenek. Jedná se o konformismus způsobený absencí myšlenek, chronickým nedostatkem nabídky ze strany dospělých, kteří jsou skutečnými "povaleči", kteří nedají šanci nikomu, kdo nevyznává jejich neangažovanost a úzkoprsost.
Nepřátelství není zrušeno. Obecně se již neprojevuje v aktivním protikladu, ale v pasivním odmítání, které je důsledkem otupělého srdce, uzavřeného do sebe, nevycvičeného k lásce, k tomu, aby vyšlo vstříc osudu druhého. Dnešní násilí je potlačením odlišnosti, tradice a historie. Lze je porazit zdravým rozumem, který odmítá vše, co není v hlavě, v rozumu, který není, jak říká papež Benedikt, oknem dokořán otevřeným světu, ale uzavřenou místností, do které není dovoleno vstoupit novým osobám. Dospělí, rodiče, učitelé a vychovatelé mají velkou odpovědnost, protože jejich lpění na pravidlech, která nepředstavují návrhy, ale jen zábrany, nic nevytváří. A pokud dospělý nevytváří, není dospělý, ale dítě, často vrtošivé a rozmazlené.


"Buď věrný tomu, čemu věříš“

Nepřátelství, o němž mluví dívka a Giussani, tedy nezmizelo, jen změnilo podobu. Stalo se paradoxně záludnějším, paradoxně jemnějším, automatickým a všudypřítomným. Křesťan se stává stále více cizím ve světě, který myslí na něco úplně jiného, ztraceným v tisíci lákadlech, která jsou zároveň rozptýlením, rozervanou a zlomenou osobnosti. A to v naší rozvinuté a politicky korektní společnosti. Pak jsou zde komunity, okrajové a závadné skupiny, kde je násilí stále zákonem. Podle zprávy World Watch List 2022 o pronásledování křesťanů ve světě je více než 380 milionů křesťanů pronásledováno, 5 898 jich bylo zabito (o 24 procent více oproti roku 2021) a uvězněno bylo 6 175 osob (nárůst o 69 %).
Giussani na závěr uvádí, že křesťan vstupuje "do davu" světa tím, že říká opak toho, co od něj svět očekává. Všichni například říkají: "Blahoslavení ti, kterým všechno prochází", a on: "Blahoslavený ten, kdo umí pomoci"; "Blahoslavení bohatí", a on: "Blahoslavení chudí" [...]. "Blahoslavený, kdo ztotožňuje štěstí se vztahem k ženě"; a žena se tak pro muže stává něčím jako zvířetem, které propůjčuje svou tvář tlapě jiného zvířete."

„[Křesťan] tvrdí, že život je odpovědnost, že je svoboda, že život člověka si uvědomí svobodu a odpovědnost. Peklo je nejdůležitějším pojmem v křesťanském pojetí člověka. Proč? Protože bez pekla by nebyla svoboda. Život je boj [...] zvláštní válka, kterou člověk vede sám se sebou [...], protože věrnost pravdě uprostřed nepřátelských výkřiků těch, kdo ji nechápou, je záležitostí tvého srdce, ne jejich nenávisti [...]. Buď věrná sama sobě, tomu, co jsi viděla, tomu, co miluješ, tomu, čemu věříš, a já ti přísahám, že do roka, do dvou let...".

Dostaneš odpověď, naznačuje Giussani. I mně se to tak jeví.Verze tohoto článku vyšla v lednovém čísle časopisu Tempi z roku 2023. Předplaťte si digitální verzi měsíčníku nebo získejte přístup k jednotlivým číslům online.